Valerián Gregor Švec

Valerián Gregor Švec

 

V rodnom liste mám tuším len dve mená. To tretie mi prezradila moja mamina, vraj je to moje krstné meno pri kresťanskom cirkevnom krste. Odmietol som byť kresťan, ale mať tretie meno sa mi zdá tak zvláštne, ako mať niečo navyše.... tiež nevieme, čo s tým, ako to využiť a či vôbec. Počas života sa niektorým možno častejšie zdá, že dostávajú veci, ktoré nepotrebujú alebo si nezaslúžia a tie, po ktorých túžia nie a nie získať. V mojom prípade som odvtedy, čo mi pamäť čosi zaznamenala, tento pocit nepoznal. Šťastné decko. Prijímal som všetko a nestíhal vždy správne využiť. Veľa vecí som nesprávne použil, veľa si nevšimol, veľa svojou nepozornosťou zničil. Vždy som vedel, že mám len to, čo som sám chcel. Len nedávno som sa však začal učiť, ako si pozorne vybrať, čo naozaj chcem. Priania sú mocné a len my máme moc nad prianiami.

Ja som sa rozhodol, že prijmem staré rozhodnutia napriek tomu, že zberám na ne odvahu po častiach.

Cítim sa ako "tuláčik s dobrou povesťou". Nemôžem nikam patriť, aby som mohol byť vítaný kdekoľvek. Nemám žiadne vierovyznanie, aby som mohol vyznať vieru každému, kto miluje. Mám mien na rozdávanie a podobať sa chcem tomu, komu ľudia veria. Pretože ja verím ľuďom.

V každom z nás je úžasný potenciál pre tvorbu krásneho čistého sveta. Aj Vy ste tí, čo dokážu odhaliť svoje kvality a naplno ich rozvinúť. Ja Vám to chcem ukázať. Vytiahnuť z Vášho vnútra schovaný obraz dokonalej bytosti, ale iba na chvíľu, aby ste sami zatúžili vytiahnuť tú bytosť v plnej kráse.