V.G.Š.

V.G.Š.

Ľudská márnivosť je čím menšia, tým nástojčivejšia.