V.G.Š.

V.G.Š.

Dôsledok je menej dôležitý ako úmysel.  Úmysel je najdôležitejší, pretože iba ten je skutočný. Dôsledok konania je len otázkou vplyvu na formu, avšak úmysel konania je tvorba, vznik a počiatok!!!!