V.G.Š.

V.G.Š.

Najschopnejší remeselný majster speje k dokonalosti vtedy, pokiaľ je pripravený naučiť sa nový spôsob práce kdekoľvek a od kohokoľvek takisto, ako vodca prijíma rady z ľudu a mudrc sa učí od detí.

Celý život sa učíme. To je jeho zmysel. Učiť sa – a to, čo vieme, učiť ostatných. Prijať svoju rolu učiteľa rovnako, ako rolu učiaceho sa. Dennodenne.