V.G.Š.

V.G.Š.

Nedôvera je matkou strachu, ktorý je otcom zábrany. Zábrana je matkou nedorozumenia a to je živnou pôdou pre konflikty.