Proces očisty - overovanie pravdy

Stabilným motívom presakujúcim všetkými myšlienkami, ktoré ponúkajú duchovné posolstvá je tvrdenie, že všetko je v nás. My sme tí, čo dokážu rozlíšiť pravdu. My sme tí, čo dokážu zmeniť nie len seba, ale aj svet. My sme tí, čo majú v rukách všetku moc nad tým, čo sa deje v nás i okolo nás. Je to obrovské poznanie a aj keď sa s ním dokážeme stotožniť, sme dusení ťarchou pocitu zodpovednosti a úpenlivo sa snažíme nájsť dôveru vo vlastné rozhodnutia. Túžime po poradcoch, duchoch, anjeloch, či bohu, ktorý by nás viedol v tomto procese tvorby osudu. Nie je to však také jednoduché a často máme pocit, že sme na všetko sami a keď sa už aj nejaká duchovná bytosť prejaví, asi je to len ten diabol - pokušiteľ. Odložme skepsu, pretože sme obklopení pomocníkmi, ktorí sa doslova pretekajú, kto skôr alebo lepšie nám dokáže pomôcť :-). Pointa je však v tom, že ich úcta k našej slobodnej vôli im káže len pomáhať, nie radiť. Preto je dôležité naučiť sa správne rozhodovať!  

Proces očisty - Overovanie pravdy.pdf (58,9 kB)