Proces očisty - zastávka nie je cieľ

Pokiaľ sme prekonali váhanie a meditácia je našou každodennou súčasťou, pochopili sme, že jej prvotný vplyv sa neprejavuje eufóriou počas zásedu. Jej plody prichádzajú práve v bežnom živote. Sme citlivejší na prostredie. Vidíme svoje vlastné konanie s väčším nadhľadom. Začíname chápať, ako všetko so všetkým súvisí. Konfrontujeme sa s vlastným podielom na celkovom dianí okolo nás. Zrkadlá, čo nám ostatní nastavujú svojim konaním nás už prestali desiť. Prijímame pravdu o tom, že čokoľvek sa nám deje, sami sme si to nachystali svojim konaním a zmýšľaním. Strhávame obaly ilúzií o vlastnom obraze. Ocitáme sa nahí uprostred nepoznaného prostredia. Nemusíme sa báť ani hanbiť za svoju nahotu. Načúvajme, dívajme sa a vnímajme s trpezlivým sústredením.

Meditácia - zastávka nie je cieľ.pdf (73,1 kB)