Meditácia - začíname tvoriť

Meditácia - začíname tvoriť

Dospeli sme k viacerím poznaniam aj v našom praktickom živote. Máme pocit, že sa nám dejú úžasné náhody, ktoré zapadajú do našich zámerov a plánov. Vieme, že to ani z ďaleka nie sú náhody. Je to naša vlastná pozorná myseľ, ktorá si všíma citlivejšie a vie vidieť v širších súvislostiach. Zbavuje sa iluzórnych pripútaností na bezvýznamné veci a tak sa nám akoby zjasňovali zmysly. Nie len to! Ozývajú sa nám aj nové zmysly... je to čarovný svet poznania, prebudenia... akoby zrazu celý vesmír začal s nami spolupracovať. Je čas začať sa učiť tvoriť. Skutočná tvorba však nie je malicherné ukájanie dôležitosti ega. Tá skutočná tvorba je dotváranie celku k dokonalosti a to je veľká zodpovednosť. Sme odhodlaní? Tak sa do toho pustime.

Meditácia - torivá fáza.pdf (38,6 kB)