Meditácia – začíname praktizovať

Máme všetky kvality, ktoré potrebujeme na to, aby sme plnohodnotne rozvinuli náš zámer v súčasnom živote. Hmotná existencia je však vystavená tlaku prostredia, ktoré je v neustálom pohybe a víre energií. Spoznať svoje kvality a odhaliť rezervy je najlepším spôsobom, ako byť plnohodnotne osožný sebe aj druhým.

1. fáza meditácie nám pomôže pochopiť- zažiť ten stav "byť sám so sebou". Často sa pertraktuje umenie "byť prítomný v súčasnom okamžiku" a udáva sa to ako návod na šťastie a harmóniu. Aby sme to nepovažovali za frázu, stačí sa to proste len naučiť. Meditácia nie je cieľ, nie je to ani životný štýl, ani filzofia, je to len funkčný nástroj na to, aby sme spoznali vlastné kvality, prostredie, v ktorom sa nachádzame a vedeli sa sústrediť na učenie sa, ako svoje kvality využiť na tvorbu harmonického prostredia pre nás i ostatných. 1.fáza meditačného cvičenia nás uvedie do nášho vlastného prostredia a ukáže nám, ako málo sa sami poznáme. Pokiaľ nám toto objavovanie učaruje, sme pripravení naučiť sa vnímať svet z toho najširšieho nadhľadu slobodnej tovrivej mysle.... ale to je trochu dlhšia cesta. Neexistuje všaj žiadne obmädzenie, ktoré by nám mohlo zabrániť pustiť sa na ňu a spočinúť v "súčasnom okamihu" -  najdôležitejšom momente existencie celého vesmíru.

Meditácia - začíname praktizovať.pdf (34 kB)