V.G.Š.

V.G.Š.

Človek nepotrebuje partnera v nešťastí alebo aby zahnal opustenosť. Človek je pripravený na vzťah vtedy, keď je šťastný a chce sa so svojim šťastím podeliť.