Zrodenie rozhodnutia

02.08.2011 10:00

 Často sa mi stáva, že komunikujem s ľuďmi a hovorím o veciach čo najzrozumiteľnejšie. Porozumieť sa tomu aj často dá, dokonca aj uznať, že sa jedná o dôležité a potrebné podnety. Málokedy sa však stane, že človek aj skutočne aplikuje vo vlastnom živote nové poznatky. Určite poznáte tie opakované mrnkania ľudí, ktorým sa snažíte poradiť:

„ Ale veď ja to viééém! Áno, jasné, máš pravdu, ale...“

Chceme poradiť, ako vyriešiť problém, ktorý sa nám zdá pomerne ľahko zvládnuteľný. Poskytujeme rady s veľmi jednoduchými riešeniami. Ľudia na nás napriek očakávaniam reagujú spôsobom, akoby sme rozprávali o podstatne odlišných veciach, než sami prežívajú. Spomínam si, ako aj mne často radili veľmi jednoduché riešenia:

„Odíď z práce a poď robiť toto...“

„Rozveď sa!“

„Prestaň fajčiť!“

„Nepi alkohol!“

„Začni cvičiť!“

„Viac oddychuj, menej pracuj!“

„Ukľudni sa, zastav sa... bla bla bla!“

Ja som však samozrejme mal svoje „ale“. Úsmevné je, že som sa vždy po čase dopracoval k výsledku, ktorý mi bol poradený hneď na začiatku. Čo z toho vyplýva? V prvom rade si treba uvedomiť, že jestvuje riešenie každej situácie  a dokonca je voľne dostupné práve pre toho, kto ho potrebuje. Netreba ho ťažko dobýjať, ani veľa toho obetovať, aby sme ho získali. Je tu pripravené priamo pre nás a vhodné práve pre tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Zhrnutie je teda jasné

1.     Neexistuje neriešiteľný problém, ergo každý problém má svoje riešenie.

2.     Riešenie každého problému je dostupné práve tomu, kto sa v danom probléme ocitol.

Kde je teda, do šľaka, ten zádrhel?

Možno máme problém len s obyčajnou definíciou významu slov.

Skúsme si najprv sami pre seba zhrnúť pravý význam slova „chcem“.

Ukážme si to na príklade.

Pokiaľ chceme radu od nejakého človeka, je samozrejmé predpokladať, že ten človek je pre nás dostatočná autorita, ktorej dôverujeme. Preto ju vyhľadáme, lebo očakávame, že rada od tejto osobnosti nás navedie na cieľ, ktorý sme si zaumienili. Ten cieľ, ktorý „chceme“ je však momentálne vzdialenejšia méta, ako rada, ktorú „chceme“ dostať.

·         Vybrali sme si cieľ, že chceme schudnúť o 7 kíl

·         Vybrali sme si Leriho, ako autoritu, ktorej dávame mandát nasmerovať nás k nášmu cieľu. Jeho chceme ako poradcu.

·         Pri stretnutí s Lerim chceme, aby nám poradil, čo máme robiť v danej situácii.

·         Leri poradí: upravte svoju stravu takýmto spôsobom a raz denne cvičte nasledovné cviky

Nám ale viac ako polovica odporúčaných jedál vôbec nechutí. Ostatné nedostať kúpiť v našom obľúbenom obchode. Pre cvičenie nevieme nájsť vhodný čas, pretože program máme dosť nabitý a dokonca vyťahujeme z rukáva aj niekoľko dôvodov, prečo vlastne cvičiť nemôžeme.

·         Chceme inú radu od Leriho

Som presvedčený o tom, že už aj sami tušíme, čo sa za týmto mikropríbehom skrýva. Urobili sme chybu hneď na začiatku. V čom? My proste nechceme schudnúť! Stáva sa však, že toto si nepripustíme. Prijmeme radšej možnosť, že Leri pre nás nie je dostatočnou autoritou v tejto téme, aby sme mu uverili. Preto takýchto poradcov vyhľadáme viacero a vyberáme si vždy len takú radu, čo pomenuje činnosť, ktorú sami CHCEME vykonávať. Poctivo poslúchame tieto rady, no schudnúť sa nám nedarí! Záver? VŽDY robíme len to, čo sami CHCEME!

Čo je teda najdôležitejšie zo všetkého?

Pokojne a jednoznačne si definovať, čo to vlastne CHCEME!!!

Vtedy sa zrodí rozhodnutie. Rozhodnutie je totiž vôľou, ktorá pramení priamo od božej podstaty. Preto je mocnejšie, než akékoľvek prírodné obmedzenia. Dávajme veľkú pozornosť tomu, čo chceme. Spomeňme si na staré porekadlo: „tri krát meraj a raz rež!“. Nechajme si dostatok času na to, aby sme správne definovali, čo vlastne chceme. Analyzujme si to, premýšľajme o tom. Každé rozhodnutie je totiž cieľ, ku ktorému vedia cesta. Kvalita a dĺžka cesty závisí od cieľa.

·         Chcem byť bohatý a mocný

o     chcem prestať rozlišovať pravdu od úlisnej lži

o     chcem sa báť o svoj majetok

o     chcem obetovať iných pre vlastný prospech

o     chcem zradiť najprv svojich blízkych, potom aj ostatných priateľov

o     chcem zradiť vlastné ideály

o     chcem ostať sám

o     chcem sa cítiť ohrozený

o     chcem žiť na úkor iných

o    chcem, aby sa ma báli

o     chcem sa báť konkurencie, teda niekoho, kto ma CHCE nahradiť.

Myslíte si, že preháňam? Samozrejme, vybral som negatívnu stránku cesty k tomuto rozhodnutiu. Nie preto, aby som Vás od podobného rozhodnutia odradil. Kdeže! Je to len preto, aby som upozornil, že aj toto je  súčasťou cesty k nemu.

Zrodenie rozhodnutia je najdôležitejší okamih nášho života.

Zrodom rozhodnutia sa rozžiari také množstvo energie, že celý vesmír stuhne v pozornosti a nezadržateľne začne formovať prostredie aj okolnosti, aby vyhovel nášmu rozhodnutiu. Skúsme si dožičiť dostatok času a pokoja, kým si svoje rozhodnutie vyberieme. Bude totiž len naše a všetku zodpovednosť zaň si ponesieme sami.