Záverečných pár riadkov o metódach meditácií

09.06.2011 12:05

Moji drahí priatelia.

Cítim úprimnú a hlbokú vďaku k prvotnému vedomiu – k bohu – ktorého sme súčasťou. Táto vďaka je obojstranná a jej energia tvorí všetky vesmíry.

Cítim úprimnú a hlbokú vďaku k duchovným bytostiam – ktorých sme súčasťou. Táto vďaka je obojstranná a jej energia nás chráni.

Cítim úprimnú a hlbokú vďaku k Vám, všetkým cítiacim bytostiam – ktorých som súčasťou. Táto vďaka je obojstranná a jej energia rozvíja naše kvality.

Pri každej metóde by sme mali mať za sebou naozaj všetky predošlé fázy meditačnej praxe. Pokiaľ sme si našli vlastnú metódu meditácie pri tej ktorej fáze, je to v poriadku. Dôležité však je, aby sme nepredbiehali metódami vlastnú zručnosť. Pri každej náuke platí postupné zvyšovanie kvality. Pokiaľ nás nejaká metóda odrádza alebo sa necítime dobre, či je nám cudzia, ostaňme pri tej, ktorú robíme dosiaľ. Neponáhľajme sa. Vráťme sa k nej po nejakom čase alebo skúsme nejakú podobnú metódu, ktorá nám prišla do cesty „akoby náhodou“. To, čo nám „nevonia“ nám dáva signál, že sme na to nedozreli alebo máme hľadať niečo iné, vhodné pre naše fyzické, emočné, mentálne a duchovné predispozície, v ktorých sme sa zrodili do hmotného podmieneného sveta. Rešpektujme vlastnú bytosť, aby sme sa naučili rešpektovať všetko okolo, pretože:

„Všetci sme jedno.“