Záver 2.fázy, aj keď záver nejestvuje

23.05.2011 12:50

 

„Rozhovor s nohami“ a „Dychový kúpeľ“ nás zaviedli do tajov sústredenia na vlastnú myseľ. Vyskúšali sme si, čo je to prežívať TERAZ, aj keď to boli len zlomky sekúnd, či minút. Aj keď sme spočiatku nemali pocit, že to niečo prináša, naozaj to prinášalo. Fenomén začiatkov je v tom, že sa plody sústredenia mysle neprejavujú TERAZ. Prečo? Pretože ani naše vnímanie nie je TERAZ. Preto náš úvod do meditačných praktík je možno aj rozpačitý. Uvoľňujeme nohu a sústredíme sa len na to... hm... smiešne, však? Je to hra, ako všetko okolo nás. Stále hráme. Meditácia je však hra na zdokonaľovanie. Tak, ako sme sa učili sústrediť na uvoľnenú nohu, učili sme sa sústrediť aj na vlastné prejavy emócií. To už bolo niečo. Pokiaľ sme sa nenechali odradiť a dôverovali svojmu rozvoju, odhalila sa pred nami pravda o našom vlastnom pôsobení na okolie. Pochopili sme, akú obrovskú moc máme. „Dychový kúpeľ“ nám ponúkol metódu, kedy sme svojim rozhodnutiam nechali čas, kým nebudú zaplavené emóciou. Doslova sme mohli sledovať vlnu, ktorá do nás naráža a nemilosrdne zaplavuje všetko naše vnímanie. V pokročilejšom používaní dychového kúpeľa sme sledovali, ako sami dokážeme vlnu, nech je akokoľvek mohutná, prepustiť ďalej bez prekážok. Nebránili sme sa jej. Naopak, nastavili sme jej tvár a využili našu priepustnosť. Preburácala skrz nás bez toho, aby spôsobila akékoľvek škody. Vnímali sme ju. Cítili. My sme sa na ňu dokonca sústredili. Nenechali sme sa však oklamať obrazmi, ktoré v nás ten príval rozkmital. Plne sústredene sme pozorovali jej dynamiku, silu, smer a nasmerovali sme ju presne tam, kam sme chceli. Mimo nás. Správne používanie „Dychového kúpeľa“ nám odhalí, že veľa našich reakcií je motivovaných práve obrazmi, ktoré v nás vlna energie rozhojdá. Pokiaľ sa sústredíme len na tú vlnu a na jej správne nerušené preliatie sa skrze nás do priestoru, ostaneme nerušene pozorovať situáciu, ktorá tú vlnu vyvolala. Cítime sa ako obliati, ale pokojní a sústredení. Kto si vyskúšal, ako to potom funguje, nepotrebuje žiadne ďalšie dôvody na pokračovanie v meditáciách. Prežitie skutočnej slobody rozhodovania v situáciách, kde sme pred tým šli prasknúť od hnevu je dostatočne euforické. Meditácia nám takú slobodu dá čoraz častejšie a náš cieľ je prežívať život v plnom sústredení stále, teda nepretržite, teda TERAZ!

V druhej fáze popisujeme len jednu metódu. Neznamená to, že len jedna jestvuje. Necítil som potrebu opisovať iné, pretože v „splývaní“ dostatočne pozorujeme vlastné prežívanie. Pri tejto metóde nám môžu prichádzať riešenia našich dilem. Rozhodnutia vyskakujú zrazu ako huby po daždi. Doslova pozorujeme, ako uchopujeme svoj život do vlastných rúk. „Splývanie“ nás naučilo rozpoznávať, čo je vo vnútri a čo v okolí. Budeme to potrebovať v ďalších metódach, ktoré siahajú po vyšších métach.

Možno je na čase odpovedať, ako dlho ktorá fáza trvá. Mesiac? Rok? Desať rokov? Odpoveď meditujúceho mystika je: „Teraz.“

Preložené do jazyka lineárneho času: „Neurčito.“

Pokúsim sa o odpoveď, ktorá má hlavu a pätu pre väčšinu okolo mňa sa pohybujúcich ľudí. Ak čítame túto prácu, ktorá sa snaží o chronologický popis vývoja alebo akúkoľvek inú o meditáciách alebo duchovnom rozvoji, vôbec nie je podstatné, odkiaľ ju začneme čítať. Nie je ani podstatné, čo prvé vyskúšame. To, čo sme ešte nedosiahli, proste nefunguje. Pokiaľ nemáme potuchy, čo je to sústrediť sa na prítomný okamih, môžeme splývať ako lekno na vode, aj tak si v našej hlave budú rušivé myšlienky hrať futbal. Po takom splývaní vstaneme dolámaní ubolení a budeme sa smiať alebo nadávať tomu pakovi, čo nám to poradil. Naopak, zasa ani najsústredenejšiemu meditujúcemu neuškodí, ak si počas bicyklovania bude pripomínať uvoľnenú nohu. Čím skúsenejší je meditujúci, tým častejšie medituje. Skúste kľudne spočiatku všetko, ale ostaňte pri tom, kde vás to intuitívne ťahá. Jedna metóda privádza k druhej a tá zasa k inej. Nedajte sa však pomýliť posudzovaním správnosti metódy. Musíte nájsť len tú svoju. VŽDY si pripomínajte cieľ:

Plná koncentrácia na to, čo je TERAZ.

 

Autorove odporúčania:

·         „rozhovor s nohami“ – alebo akoukoľvek časťou tela skúšajme pri každom relaxačnom cvičení, či športe. Je výborné začať s jogou. Môžete však takto meditovať aj cestou na autobus.

·         „dychový kúpeľ“ – odporúčam hlavne pri konfliktných situáciách. Pokiaľ je chuť, skúste ho aj pri sledovaní dojímavých filmov.

·         „upokojovanie mysle“ – odporúčam vybrať jednu fázu dňa a zostať pri nej. Napríklad ráno alebo večer. Spočiatku môžete aj ráno aj večer. Táto metóda postupne prerastie do tvorivej fázy a spojí sa s inou metódou, uvidíte. Preto ju berte ako dennú hygienu. Je to základný kameň pre budovanie silnejších schopností.

·         „splývanie“ – je príjemný zážitok, čo podobne ako „upokojovanie mysle“ vyčistí hlavu. Pridajte si ho k vašim obľúbeným relaxačným metódam, ako je počúvanie hudby, tanec, či turistika. Táto metóda sa už blíži k transcendentnému vnímaniu, ktoré je počiatkom aktívnej vedomej účasti v duchovnom svete.