Záver 1.fázy ako úvod k ostatným

07.01.2011 19:05

Meditačných metód je milión krát milión a ešte plus nekonečno. Každá nová metóda vychádza z predchádzajúcej, len sa od nej jemne odchyľuje. Každá ľudská bytosť je rovnako originálna, ako je súčasťou jedného vedomia. Všetci by sme si skrz náš jeden jediný pôvod mali porozumieť a vedieť vnímať prostredníctvom kohokoľvek alebo čohokoľvek vo vesmíre. Slobodná vôľa nás zdanlivo oddelila od nášho pôvodu a meditácia je nástroj ako znovu objavíme zdanlivo stratenú schopnosť porozumieť všetkému, pretože sme súčasťou všetkého. Iba na našom vlastnom rozhodnutí je, či budeme vnímať les zmyslami hladného vlka či sýteho oddychujúceho medveďa, ustráchanej srny alebo starostlivého lesníka. Necítim ako produktívne doplňovať ďalšie a ďalšie možnosti, ako meditovať. Urobili to predo mnou už drahí priatelia na ceste a ja môžem odporúčať majstra meditácie, ktorého knižka mi priniesla svedectvo dôvery v moje metódy ako aj nové podnety.

Skúsme si teda prelistovať:

„Oranžová kniha – meditační techniky, OSHO“, vydalo nakladateľstvo Pragma, Praha.

V uvedenej publikácii si môžeme ozaj vybrať. Môžeme presne nasledovať rady, ktoré sa tam uvádzajú alebo si jednoducho vyberieme podľa vlastnej intuície, čo cítime, že je pre nás..

Veľmi mi pomohla pri aplikovaní meditácie aj Jóga. Pritiahla ma svojim nesporne veľmi prospešným cvičením k disciplíne a hlavne pravidelnosti. Vždy po cvičení som totiž automaticky meditoval. Cvičenie som si zaviedol do života len z prostého popudu starať sa trochu o svoje strnulé telo, ktoré vekom a štýlom života stráca na pohyblivosti a kondícii. Existuje u nás úžasná publikácia od majstra Paramhans svámi Mahéšvaránanda:

„Jóga v dennom živote“, vydala Mladá fronta s.r.o. aj v slovenskom jazyku.

Osobne som začal cvičiť presne podľa inštrukcií v knihe a malo to pre mňa fantastický osoh. Ďakujem!

V úvode mojej snahy priniesť si do života meditáciu pravidelne a tým efektívne, som sa tiež stretával s problémami, ako určite viacerí. Mal som pocit, že nemám čas. Vtieral sa ku mne pocit, že stagnujem a niečo robím zle, kedy som venoval zasa viac pozornosti hľadaním učiteľa alebo správnej literatúry. Veľakrát som sa cítil unavený a jednoducho som nezvládal taký rozmanitý program, ako je práca, rodina, priatelia, štúdium a meditácia. Myslel som, že je azda potrebné odsťahovať sa niekam do Tibetu alebo aspoň Indie a stanovať pod oknami Dalajlámu. No dobre, teraz sa usmievam, ale stále žijem medzi ľuďmi a mám pred týmito pocitmi preto rešpekt. Je preto možno rozumné, aby som zhrnul poznania dôležité pre začiatok praktizovania meditácie, ktoré mi do života priniesla ako meditácia, tak aj skúsenosť.

1.     Učitelia k nám vždy prichádzajú len vtedy, keď ich potrebujeme, nie vtedy, keď ich chceme.

2.     Meditovať sa dá kedykoľvek a kdekoľvek. Celý náš život by vlastne mal byť jednou veľkou meditáciou, takže záleží len od vhodne zvolenej metódy meditácie, nie od správnej organizácie času!

3.     Prvé skutočné plody meditácie sa spočiatku prejavujú v bežnom zmyslovom svete objavom skutočnej reality, v ktorej žijeme. Mne to trochu pripomínalo moju prvú dentálnu prehliadku po ôsmych rokoch pasivity v oblasti zubnej zdravotníckej prevencie. Bolo to na začiatku dosť desivé, viete si predstaviť, ale neskôr po počiatočnom vyčistení a náprave zanedbaného som chodil na prehliadky s ľahkým srdcom a dôverou. Pokiaľ teda nie sme ochotní odhaliť pravdu o sebe a svojom živote, napraviť to, čo sme pokazili a prevziať zodpovednosť za každý okamih svojho života, meditácia bude pre nás len zbytočným bolestivým trýznením.

4.     Jediný skutočný posudzovateľ nášho vývoja sme len my sami a nikto iný!

5.     Na úvod azda ešte pomôže dôležité poznanie, ktoré som si ozaj v praxi overil už veľa veľakrát. Pokiaľ sa nám meditáciu podarí zaviesť do života aspoň tak často, ako našu zubnú hygienu, je pre nás osožná, aj keď jej efekt priamo nevidíme. Ide totiž o to, že každý nový vývojový stupeň, v ktorom sa ocitneme, musíme najprv precítiť a prežiť, až potom si ho dokážeme všímať. Uvedomme si, že meditáciou prebúdzame svoju pozornosť postupne od najnižších zmyslových vnemov až po tie najvyššie a najjemnejšie vnemy, o ktorých sme do teraz nemali ani potuchy. To neznamená, že sme ich neboli schopní vnímať. My sme to len neboli naučení, a preto sme to s nedôverou zapierali. Želám veľa trpezlivosti. Neexistuje totiž na svete nik, kto by vedel definovať, na akej sme úrovni citlivosti. Našim barometrom je zasa len naše vnímanie okolia ako aj nášho vplyvu naň... a ten sa začne radikálne meniť, to mi ozaj môžete veriť!

Vzhľadom na to, že metód je už popísaných dosť a rád bolo publikovaných v rôznych knihách a článkoch neúrekom, v ostatných fázach budem k popisom meditačných metód pristupovať čisto cez môj osobný aspekt. Všetko, čo píšem vychádza z mojej osobne skúsenosti aj doteraz. Ďalšie fázy však na seba už nanášajú isté poznania, vedomosti. Môžeme to nazvať filozofiou alebo kľudne aj vierou. Vyberajte si len to, čo sa vám zdá zrozumiteľné, vhodné a prijateľné pre vás. Pokiaľ nič takého nenájdete, pokračujte v tom svojom. Som presvedčený, že čoskoro objavíte vlastnú cestu. Buďte si istí, že nech je to akákoľvek cesta, vedie stále rovnakým smerom. Preto sa s nikým nelúčim. Uvidíme sa možno skôr, ako by sme čakali.