Zámer zrodenia

24.05.2012 17:02

 Sme na ceste a to bez výnimky všetci. Doba je silná, lebo je priaznivá. Na fyzickej úrovni to vnímam ako sledovateľný pohyb evolúcie. Na emočnej úrovni stráca ego kontrolu. Na mentálnej úrovni vidíme jasnejšie a dokážeme sledovať vesmír z jeho "zákulisia". Na duchovnej úrovni začíname jednoznačne cítiť spojenie. Je to nesmierne ťažké obdobie, ale sme nesení prúdom vôle. Stačí len napomáhať, aj keď jemne. Nie je treba plávať ani hľadať smer, či zrýchľovať.

Tí, ktorí, pochopili alebo prijali meditáciu, sa ocitajú v situácii, že vnímajú tieto pohyby oveľa citlivejšie a hlavne majú presvedčenie, že je to niečo nové. Nadobúdame nové schopnosti a možnosti. 

Vôľa preberá kontrolu a ego kontrolu stráca. Je to gigantická sila, ktorá nás teraz začína ovládať. Zdanlivá fráza sa stáva objektívnou realitou:

"JA" som vôľa, súčasťou božej vôle

"EGO" je nástroj duchovného zámeru.

 

Základom fungovania a orientácie v čase s priestore ega je strach.

Základom fungovania vôle je sloboda.

 

Je nutné zvyknúť si na zázraky a čo je "horšie", za každý zázrak musíme prijať osobnú zodpovednosť.

 

Čím ďalej, tým jasnejšie vnímam prepojenie vôle s egom. Plačem dojatím, čo sa mi deje a s hlbokou úctou sa skláňam pred zázrakom, ktorý žijem. Ďakujem, že som, ďakujem, že vnímam.

Vďaka sústredeniu a meditáciám som nechal ego viesť vôľou... a konám podľa vôle skrze ego... a pozorujem zázraky... a žasnem úctou a dojatím.

Už zopár rokov sa to učím a mám pocit akoby som sa len vracal k dávno poznanému, len zabudnutému spôsobu žitia. Už som si istý, že je dôležité zbaviť sa strachu a konať podľa vôle. Moja častá mantra je:

"Odovzdávam ego duchovnému zámeru, ktorý mu bol daný pred zrodením." 

Spočiatku len intuitívna veta sa stáva mocnou titanskou silou, ktorá vzbudzuje úctu a dáva odvahu na konanie.

 

Zvykám si konať ako ma vedie vôľa.

S úctou prijímam túto úlohu a budem sa s dojatím účastniť rozvoja a rastu bytosti, ktorej som súčasťou.

 

Je nutné vyjadriť sa pravdivo! Kto som? Aké mám kvality? Ako môžem byť osožný pre cítiace bytosti? Ak to čo len trochu tuším, musím konať! Popri tom konaní  totiž budem odhaľovať skutočný obraz o sebe a pravdivé odpovede na uvedené otázky... Druhá čakra je spojená so šiestou. Vôľa jasne chápe toto spojenie. Ego je  ním zmätené. Prečo? Pokiaľ sa nezačneme vyjadrovať, teda tvoriť, neobjavíme ako sa máme vyjadrovať a čo máme vlastne tvoriť. Vôľa to chápe, preto je pre ňu samozrejmá intuitívna tvorba, teda okamžité konanie. Ego potrebuje mandát... štúdium a vopred dané úlohy :-) 

Čím viac tvoríme, tým viac sa nám otvára tretie oko a teda viac vidíme :-) Zhlboka sa nadýchnime a pustime sa do tvorby pre osoh všetkých živých bytostí.