Karmický výklad (Výklad osudu)- individuálne stretnutia

13.09.2011 16:00

Analýza blokov vývoja osudu. Formou analytického výkladu pôsobením sprievodcu osudom sa odhaľujú pri sedení pôvody nevedomého konania, ktoré vyúsťujú do chybného správania alebo choroby. Následne sa odporučí meditačné cvičenie, navrhne sa prvá náprava a počas sedenia sa bloky uvoľňujú aj cez čakrový systém. Podľa potreby sa pokračuje v harmonizácii čakier alebo analýze momentálnych rozhodnutí.

Terapie sú zvyčajne zamerané na:

- pôvod ťažko liečiteľných fyzických chorôb
- analýzu pôvodu negatívnych (deštruktívnych) prejavov (hnev, prchkosť, strach, apatia, sebaľútosť, nerozhodnosť a ostatné) a aplikovanie nápravy
- analýzu pôvodu závislosti (alkohol, drogy, hry, práca, peniaze, partner, citová pripútanosť, depresie, mánie a ostatné) a aplikovanie nápravy
- sprevádzanie a poradenstvo pri napätých životných situáciách (v manželstve, v partnerstve, vo vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi, v pracovných vzťahoch, otázky živobytia a podobne) a aplikovanie nápravy
- urgentná pomoc pri panickej úzkosti, priame zásahy a ochrana pri mentálnych útokoch alebo podozrení na okultné aktivity

           

Prvý detailný pohľad na Váš stav, ktorý prechádza obdobiami od zrodenia, cez detstvo, minulosť, prítomnosť a potenciál budúcnosti, Vám predstaví Váš život v jasných súvislostiach. Budete mať možnosť zanalyzovať minulosť, pochopiť súčasnosť a získať radu pre rozhodnutia do budúcnosti. Ostatné stretnutia sú vhodné pre konkrétnejšie otázky na situácie, v ktorých sa možno aj opakovane ocitáte a neviete si správne vyložiť ich význam. 

 

Záujem o takéto stretnutie môžete ohlásiť na e-mail adrese lerisvec@gmail,com alebo telefonicky (aj formou SMS) na čísle:

+421917/ 538 991

 

Výšku a forma odmeny za osobnú konzultáciu je stanovená hodnotou práce človeka, ktorý si konzultáciu objednáva. Dá sa vyjadriť peniazmi, ako hodinová sadzba superhrubej mzdy (v prípade zamestnanca) alebo protihodnotou Vašej práce, ktorá sa dohodne vopred. V prípade nepravidelného príjmu si každý určuje svoj priemerný mesačný príjem, ktorý vydelí počtom hodín pracovného fondu, čo znamená 176 hod.

Toto rozhodnutie vychádza z vesmírnych zákonov a na ne sa viaže aj jeho platnosť.

(prvý výklad je hlbší - analytický a potrvá dve hodinky, prípadné ostatné už podľa vôle záujemcu)

 

Našim prianím je podeliť sa s Vami o poznanie toho kúsku cesty, ktorý sa nám podarilo prejsť.

Na budúce nám, dúfam, pomôžete zasa Vy.