Tri zákony vzostupu ega

01.09.2013 17:51

1.     Mám hodnotu

Toto je otázka životného postoja. Každý, kto sa narodí má hodnotu pre svoje okolie ako aj sám pre seba. Každá ľudská bytosť sa rodí ako časť celku. Je veľmi potrebná a narodí sa s jasným cieľom doplniť celok, ktorému chýbala. Každý máme svoje špecifické kvality, ktoré sú osožné druhým a tým sa stávajú osožnými aj pre nás samých tým, že ostatní naše kvality oceňujú a dávajú nám bezpečie.

2.     Okolo mňa sú len priatelia a učitelia

Všetci, ktorí sú k nám milí a pomáhajú nám sú spolužiaci, priatelia v jednej škole života. Tí, ktorí nás napádajú, urážajú a ponižujú nás, sú učitelia v škole života. Určite si spomíname na nejakú prísnu učiteľku zo základnej školy. Práve tej sme sa najviac báli a možno práve ona nás najviac naučila. Dôležité je prijať postoj v živote, že ten, kto mi ublížil alebo ubližuje ma má naučiť niečo o mojich slabostiach, ktoré môžem transformovať na nové zručnosti. Ak tento životný postoj aplikujeme v praxi, otáča sa naše vnímanie o 180 stupňov.

3.     Všetko, čo sa mi deje, sa deje pre môj osoh

Tiež sa tomu ťažko verí, keď mám ranenú myseľ, no je to tak. Ťažko verí človek s chrípkou, že tá choroba je pre neho osožná. Preto počas nej pracuje ďalej a miesto toho, aby si poriadne oddýchol od preťaženia, premáha organizmus aj počas choroby. Ak sa človek preťažuje, choroba ho chce uložiť do postele a priviesť k oddychu. Pokiaľ človek nejde správnym smerom, či už svojim konaním alebo postojom, budú mu do cesty hádzané prekážky. Čím sme vnímavejší, tým rýchlejšie si ich všimneme. Pokiaľ nie sme vnímaví a sme rozbehnutí zlým smerom a nedáme si povedať jemným spôsobom, tak si počkáme napríklad na čelnú zrážku s kamiónom. Možno vtedy pochopíme, že musíme niečo zmeniť. Či sa nám to páči alebo nie, „Vždy strácame len to, čo nepotrebujeme a získavame len to, čo potrebujeme“.

 

Zapretím čo len jedného z týchto zákonov vyvolávame domino efekt, kde porušujeme aj ostatné. Ocitáme sa v nepriateľskom prostredí a náš spôsob prejavu a vnímania je boj. Zapretím zákona však nedochádza k jeho zrušeniu. Fungujú všetky spoľahlivo ďalej a snažia sa nás priviesť znovu do harmónie. 

Ak poruším tretí zákon, mám pocit, že sa niečo deje proti mne. Pôvodcami týchto dejov sú zrazu moji nepriatelia a tí sa ma snažia presvedčiť o tom, že nemám hodnotu.

Ak poruším druhý zákon, mám pocit, že mám vo svojom okolí nepriateľov. Vystríham sa preto ich útokov a odmietam lekciu, ktorou ma chcú ohroziť, no ten boj ma vedie k únave a ja zlyhávam a strácam svoju hodnotu.

Ak poruším prvý zákon, je absolútne jasné, že som úplne zbytočný a všetci okolo mňa mi to jasne dávajú najavo a neexistuje žiadna situácia, ktorá by sa neobrátila proti mne.

 

Vyššie uvedené zákony nie sú ponukou, ktorá by dávala návod na skvelý život. Sú to ZÁKONY, ktoré platia z vôle božej. Ich porušením ideme proti stvoreniu a tak sa odzrkadľuje aj naše prežívanie. K týmto zákonom sme dostali aj dar - slobodu rozhodnutia. Len my si môžeme sami vybrať, či ich budeme akceptovať. Koniec koncov, je to ako s dopravnými predpismi. Môžeme sa kľudne rozhodnúť, že budeme jazdiť aj na červenú. Medzi nami as takí určite nájdu a nejaký čas im to aj funguje.

Veľa šťastia na dobrodružnej ceste hry na tvorbu zvanej život.