Spojenie

09.06.2011 12:10

Táto metóda je vlastne návrhom na „formálnu schému“, ktorou sa vieme dostať do stavu pokoja, očistenia od emotívnej nerovnováhy a zadať si stereotyp pre vystúpenie do vyššej sféry vnímania. V tomto stave sme oslobodení od analytickej mysle. Naša analytická – podmienená myseľ už teraz len načúva. Táto metóda môže príjemne pomôcť navrhnúť nevtieravý spôsob zvýšenia vibrácií súčasného stavu. Po očiste a utíchnutí podmienenej mysle podstatne zvyšujeme potenciál priameho spojenia s duchovnou podstatou nášho bytia – s našim duchovným vyjadrením, ktoré priamo sprístupňuje aj tie najvyššie poznania.

Pokojne sa usadíme s dlaňami nadol položenými na stehnách. Upokojíme dýchanie, započúvame sa do vlastného srdiečka a zvukov okolo. Necháme upokojiť hladinu našich myšlienok. (podľa popisu v „Prvom poznaní“)

Prejdeme celú fázu metódy „Očistné odpustenie“. Túto metódu však neukončíme a po prijímaní očistného svetla so zaklonenou hlavou len spočinieme v meditačnej polohe so vzpriamenou hlavou. Teraz sme pripravení vedome preniesť svoje vnímanie „vyššie“. Vystrieť obrazne ruku k duchovnu vyššie, ako sme to robili kedykoľvek pred tým. Prax očisty nás naučila opustiť konštrukcie podmienenej mysle, utíšiť ruch a pripraviť sa na prijímanie rovnako, ako na vlastnú tvorbu. Pokračujeme teda v metóde, ktorou cielene ako po schodoch vystúpime na vlastné najvyššie poschodie. Z tejto pozície nás vyššie dostane už len náš drahý priateľ, ktorý tam na nás čaká.

Prenesieme pozornosť na 1. koreňovú čakru a v mysli potvrdíme:

1.     „Pomocou energie božieho svetla skrze matku Zem, ktorá nás spája s celým vesmírom“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie základným tónom („C“) a vyslovuje sa „LAM“.

prenesieme pozornosť na 2. čakru a v mysli potvrdíme:

2.     „Sa podieľam na tvorbe čistého sveta“

a.      Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („D“) a vyslovuje sa „VAM“.

prenesieme pozornosť na 3. čakru a v mysli potvrdíme:

3.     „Prostredníctvom kvalít tohto ega (ega v tomto živote)“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („E“) a vyslovuje sa „RAM“.

prenesieme pozornosť na 4. čakru a v mysli potvrdíme:

4.     „Som (Chcem byť) osožný pre všetky cítiace bytosti, ktoré milujem“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („F“) a vyslovuje sa „JAM“.

prenesieme pozornosť na 5. čakru a v mysli potvrdíme:

5.     „Preto prijímam a prosím o útočisko v osvietenej bytosti, ktorej som súčasťou“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („G“) a vyslovuje sa „HAM“.

prenesieme pozornosť na 6. čakru a v mysli potvrdíme:

6.     „Prijímam a prosím o útočisko v nadčasovej múdrosti, v ceste k poznaniu“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („A“) a vyslovuje sa „KŠAM“.

prenesieme pozornosť na 7. čakru a v mysli potvrdíme:

7.     „Prijímam a prosím o útočisko v osvietení božím svetlom, počiatočnom aj konečnom stave mysle.“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („H“) a vyslovuje sa „ÓM“.

Presnou definíciou výšky tónu si nemusíme robiť starosti. Ilustračne uvádzam tóny hudobnej stupnice. Netrápme sa s kvalitou svojho sluchu a spevu. Proste intuitívne začíname na nízkom tóne, ktorý postupne zvyšujeme. Hlasné mantry môžeme a nemusíme používať. Aj mne sa stáva, že ich vynechávam, je to čisto spontánne. Dôležité je precítiť čakru a potvrdiť si spomenuté úmysly. Po siedmej čakre sme na vlastnej „streche“. Tam sa už len treba rozhliadnuť a nechať duchovné bytosti, aby si nás prišli vyzdvihnúť J.

Hm, ach, jaj, keby to bolo také jednoduché.

V tejto úrovni je to už všetko len na nás samých. Preto pokiaľ uplatňujeme túto metódu ako vlastnú a nie vedenú, nemá zmysel popisovať, čo tam koho čaká. Aj na túto úroveň sa treba naučiť dostávať bez problémov a hlavne, naučiť sa rozpoznávať, že sme tam, kde sme sa chceli ocitnúť. V tejto úrovni prichádza na rad vlastná tvorba. Tam svojou vlastnou aktivitou vytvárame celý vesmír. Formujeme ideu do hmotnej podoby prvotným stvorením vlastného zámeru. Bytosti na vyšších úrovniach nás môžu pokojne počúvať a komunikovať s nami. My sme schopní počúvať ich a radiť sa s nimi. Nachádzame vlastné vyjadrenie v duchovnej bytosti. Je to naša chvíľa, kde tvoríme plán, ku ktorého realizácii sa vrátime do hmotného vyjadrenia. Nerobme v tejto chvíli nič na silu, akoby sme museli alebo „mali by sme“... Nedajme sa stiahnuť pocitom, že niekto od nás niečo očakáva. Aj plánovať sa treba chvíľu učiť.

Najprv je potrebné túto metódu robiť tak dlho, až na tú našu „strechu“ vyjdeme s istotou a ľahkosťou. Nie vždy sa tam totiž ocitneme. Často krát cestou narazíme na vážne problémy, ktoré treba doriešiť nižšie. Treba to spraviť, neobchádzať tieto vyrušenia, ale upokojiť ich správnym prijatím poznania, ktoré sme si do teraz nevšimli. Môžeme sa pokojne tomuto vyrušeniu venovať tak dlho, až ho máme vyriešené aj s konkrétnym plánom, ako preniesť riešenie do fyzického sveta. Potom sa pokojne vráťme späť a nepokračujme vyššie. Šetrime si sily, veď máme toľko času, koľko potrebujeme. Riešenia problémov, ktoré nás vyrušia ako nečakané emócie a obrazy sú práve posledným trenažérom pred skutočnou duchovnou tvorbou, čo nás čaká.

Pokiaľ sa dostaneme na najvyššiu úroveň (a to nebude za každým), zvykajme si na ňu. Pozorujme ju. Pýtajme sa, čo nás zaujíma. Nie je treba nikoho ohurovať svojimi schopnosťami. Tvorba príde ako spontánna zručnosť. Pocítime, že teraz je čas plánovať za seba i ostatných. Tu totiž môžeme všetko. Liečiť, upokojovať, podporovať, odpúšťať, chrániť, rozvíjať a dokonca tvoriť budúcnosť.

Napadlo Vás, či môžeme aj škodiť a ubližovať? Vlastne nepriamo môžeme škodiť vlastnému rozvoju. V prvom rade, kto sa dostane takto vysoko, ani nechápe, aký motív by k tomu mohol mať. Teoreticky, ak by nás také niečo napadlo, tak sa nám tá naša strecha prepadne pod nohami a my zletíme presne tam, kde sa škodiť dá, no po tom páde sa ocitáme v totálnej samote a tam veru, okrem vlastného ega, nemáme ani komu škodiť...

Pokiaľ nám niekto bude tvrdiť, že pozná dakoho, kto v tejto úrovni vládne akýmsi „deštruktívnym silám“, ide o obyčajný omyl. Metóda nemôže byť totožná, len deformovaná a tým aj úroveň je podstatne odlišná. Prepracovať sa k pravde znamená zbaviť sa všetkých ilúzií. Myslím, že ten, kto sa dostane tak ďaleko už chápe, že „škoda“, či „zlo“ sú práve tie ilúzie, ktorých sa dávno zbavil.

Záver meditácie by sme ani teraz nemali zanedbať. Pocítime, že sme v meditácii vykonali, čo bolo treba, spoznali, čo sme potrebovali alebo vyliečili, čo nebolo zdravé. Preto je čas na návrat.

 Prenesieme pozornosť na 7. čakru a v mysli potvrdíme:

1.     „Prijímam a prosím o útočisko v osvietení božím svetlom, počiatočnom aj konečnom stave mysle.“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („H“) a vyslovuje sa „ÓM“.

prenesieme pozornosť na 6. čakru a v mysli potvrdíme:

2.     „Prijímam a prosím o útočisko v nadčasovej múdrosti, v ceste k poznaniu“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („A“) a vyslovuje sa „KŠAM“.

prenesieme pozornosť na 5. čakru a v mysli potvrdíme:

3.     „Prijímam a prosím o útočisko v osvietenej bytosti, ktorej som súčasťou“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („G“) a vyslovuje sa „HAM“.

prenesieme pozornosť na 4. čakru a v mysli potvrdíme:

4.     „Prijímam útočiská pre osoh všetkých cítiacich bytostí, ktoré milujem“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („F“) a vyslovuje sa „JAM“.

prenesieme pozornosť na 3. čakru a v mysli potvrdíme:

5.     „Prostredníctvom kvalít tohto ega (ega v tomto živote)“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („E“) a vyslovuje sa „RAM“.

prenesieme pozornosť na 2. čakru a v mysli potvrdíme:

6.     „Sa podieľam na tvorbe čistého sveta“

a.      Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie tónom („D“) a vyslovuje sa „VAM“.

Prenesieme pozornosť na 1. koreňovú čakru a v mysli potvrdíme:

7.     „Pomocou energie božieho svetla skrze matku Zem, ktorá nás spája s celým vesmírom“

a.     Môžeme nahlas vysloviť vibračnú mantru pre túto čakru, ktorá znie základným tónom („C“) a vyslovuje sa „LAM“.

Ukončujeme meditáciu rovnako ako sme si zvykli. Pošúchame si ruky o seba, zohrejeme, priložíme si ich na tvár a potrieme sa nimi ako pri umývaní. Následne sa predkloníme k zemi. Komu sa dá, dotkne sa čelom zeme. Poďakujeme sa:

„Ďakujem Ti bože za každý prejav v podmienenom svete, ktorý nám je umožnený. Prosím duchovné bytosti, pomôžte nám a podporte nás v tom, aby sa každý náš prejav stal osožný pre všetky cítiace bytosti. Ďakujem!“