Skupinové stretnutia

13.09.2011 16:06

 

Ponúkame skupinové stretnutia, kde každý z nás môže pocítiť čaro spolupatričnosti v kruhu ľudí, ktorí sa dívajú za hranice piatim zmyslom známeho sveta. Ide o cielenú výmenu energie pod koordináciou empatika - sprievodcu osudom celým stretnutím. 

 

1.     V úvodnej časti je priestor pre odovzdanie poznania. Tému navedie sprievodca osudom v súlade so stavom skupiny. Vzájomým pôsobením budeme otvárať vlastné vedomie a pozornosť s precítením podpory ostatných. Každá otázka je zodpovedaná  sprievodcom osudom formou, ktorá je zrozumiteľná pýtajúcemu sa rovnako ako ostatným pre rozšírenie obzoru. Je vytvorený priestor na otázky k danej téme z pohľadu Vášho vnútorného prežívania, ku ktorým zatiaľ nedokážete nájsť odpoveď vo svojom vnútri.  

2.    Hlavným bodom programu každého stretnutia je predvedenie jednej techniky meditácie, cvičenia mysle aj tela. Podelíme sa o svoje skúsenosti a venujeme  sa hlavne prevencii pocitov nezdaru, či ťažkostí. Citlivo dbáme na to, aby sme našli takú techniku, ktorá bude vhodná pre Vás zúčastnených – Váš životný štýl a potreby.

3.     Počas  meditácie je každá technika smerovaná hlavne k očisteniu od deštruktívnych energií. Sprievodca osudom svojim pôsobením podporuje a usmerňuje snahu skupiny pre osoh každého zúčastneného.

4.     Po ukončení stretnutia je možné dohodnúť sa na samostatných konzultáciách.

 

O mieste a termíne stretnutia sú informovaní len prihlásení záujemcovia formou elektronickej pošty alebo telefonicky, podľa ich vlastného priania.

  

Prihlásiť sa môžete na e-mail adrese lerisvec@gmail.com alebo telefonicky (aj formou SMS) na číslach:

+421948/668 993 alebo +421917/ 538 991

V správe prosím uveďte kontaktné informácie a región (mesto), v ktorom by Vám skupinové stretnutie najviac vyhovovalo. V prípade 12 člennej skupiny záujemcov je možné zorganizovať stretnutie podľa vlastného výberu v rámci SR.

Počas stretnutí chceme, aby prichádzalo k harmonickej výmene energie. Budeme dbať o to, aby si každý vzal toľko, koľko vie sám darovať. Organizácia každého stretnutia, ako aj aktívna účasť práce mentálneho sprievodcu pýta výdaje aj na fyzickej úrovni. Preto sme stanovili hodnotu príspevku za každé stretnutie. Možno tomu neuveríte, ale vstup majú voľný aj tí, čo sa rozhodnú nezaplatiť. Pre tých, čo uznajú stretnutie hodným satisfakcie na fyzickej úrovni, nech poslúži nižšie uvedený návrh na príspevok. 

 

Príspevok za účasť na skupinovom stretnutí:        5 €

 

Našim prianím je podeliť sa s Vami o poznanie toho kúsku cesty, ktorý sa nám podarilo prejsť.

 

Na budúce nám, dúfam, pomôžete zasa Vy.

 

Tešíme sa na Vás!

                                                                                                           Vaši spolupútnici