Prvé poznanie

01.06.2011 15:10

Odporúčam tieto metódy uskutočňovať v ranných hodinách, kým rodina spí. Obetovať čas večerný a pokiaľ to umožňuje rodinný život, ísť proste skôr spať. Vybrať však skutočne vhodný čas je samozrejme čisto osobné rozhodnutie.

 

Sadneme si do meditačnej polohy, ktorú už poznáme ako pohodlnú. Naša meditácia môže trvať od 20 minút do nekonečna .... hm, no dobre, pre začiatok sa môže stať, že strávime v tejto polohe 40- 90 minút. Pri tejto meditácii už čas nehodnotíme. Pokiaľ máme chuť merať si dĺžku, vráťme sa ku kapitole „1.fáza procesu poznávania“.

Dlane si uložíme zatiaľ smerom dolu na stehná. Upokojíme dýchanie, započúvame sa do vlastného srdiečka a zvukov okolo. Necháme upokojiť hladinu našich myšlienok. Pokiaľ nám niečo „vyšplechne“, zamerajme sa na to. Spýtajme sa na dôvod nástojčivosti. V prípade, ak poznáme riešenie, prisľúbme si jeho vykonanie a upokojíme myšlienky. Pokiaľ nepoznáme dôvod rušenia alebo nevieme nájsť riešenie, položme si otázku, na ktorú chceme dostať odpoveď. Meditácia nám tú odpoveď prinesie. Možno práve preto je tá myšlienka taká nástojčivá, pretože v meditácii na nás čaká odpoveď, len otázku si musíme položiť sami a vedome. Podotýkam, že nie vždy odpovede prichádzajú priamo v meditácii, ale často po nej alebo následne formou nejakej udalosti. V meditácii sa naša myseľ však po takto vyslovenej vedomej otázke nastaví na vyhľadanie zrozumiteľnej formy odpovede. Preto zaručene príde vždy! Po opýtaní sa, odložíme myšlienku, pretože vieme, že bude vyriešená a upokojíme myseľ.

Otočíme dlane smerom hore, ruky necháme pokojne položené na stehnách. Spojíme palec s ukazovákom. Sústredíme sa na dych a zameriame svoju pozornosť na 7.čakru, teda temeno hlavy a 1.čakru, teda kostrč, resp. miesto medzi kostrčou a konečníkom. Každým nádychom aj výdychom cítime vibrácie alebo mrazenie v oboch miestach.

Sústredíme sa na prvé poznanie a v duchu si zopakujeme myšlienky, ktoré sme intelektuálne prijali:

·         Cítim úprimnú vďaku za poznanie duchovného rozvoja. Viem, že nie každý má prístup k týmto myšlienkam alebo ich nevie správne využiť. Preto je veľkou zodpovednosťou rozvíjať sa, aby s nami mohli rásť aj ostatní.

·         Vnímam, že svet, v ktorom žijem je pominuteľný. Nič tu nie je stále a nič tu nemá cenu vyššiu, ako sloboda. Skutočná duchovná sloboda mysle. Len tá je stála, z ktorej všetko pochádza, ktorá všetko tvorí. Pominuteľnosť je zároveň základná výhoda, pretože každý okamih je nový. Každý okamih je sám o sebe novým začiatkom a príležitosťou na zrodenie, tvorbu, začiatok.

·         Chápem, že svet je založený na pohybe, teda akcii a reakcii, príčine a následku. Len slobodná myseľ dokáže rozhodnúť sama, lebo je pevná a stála. Každý okamih, ktorý prežívam, som si nachystal svojimi minulými činmi, túžbami, rozhodnutiami. Zároveň každý okamih je pre mňa príležitosť sa rozhodnúť začať. Rozhodnúť sa vydať akýmkoľvek smerom. Len na mojom vlastnom rozhodnutí záleží, čo a ako budem prežívať v budúcnosti

·         Preto pracujem s mysľou. Len veľmi ťažko sa mi rozhoduje slobodne, keď som pripútaný k emóciám podmieneného sveta. Ťažko dokážem tvoriť niečo osožné sebe alebo iným, keď sa nechám ovládnuť hnevom, strachom, či netrvácnym vzrušením

·         Nie vždy som taký sústredený a nie vždy v bežnom živote vnímam všetko tak, akoby som si predstavoval a preto:

o    Prijímam útočisko v osvietení, v počiatočnom aj konečnom stave mysle bez emócií

o    Prijímam útočisko v ceste k poznaniu, v metódach duchovného rozvoja, nadčasovej múdrosti

o    Prijímam útočisko v bytostiach, ktoré ma milujú, priateľoch, ktorí sú so mnou na ceste k osvieteniu

o    Prijímam útočiská pre osoh všetkých cítiacich bytostí, ktoré milujem

Po koncentrovanom zopakovaní týchto poznaní sa zhlboka nadýchneme a nahlas (môžeme podľa okolností aj v duchu) vyslovíme našu mantru. Našiel som vlastnú mantru a teraz ju odovzdávam čitateľom tejto koncepcie, nemusíte ju však prijať a použite svoju vlastnú:

„Všetci sme jedno“

Túto mantru opakujeme v duchu alebo nahlas podľa vlastného pocitu. Mne sa často stávalo, že som začal nahlas, pokračoval jemným mrmlaním, až som sa ocitol v tichom duchovnom opakovaní. Toto je vlastne plynulé nadviazanie na metódu „Upokojovania mysle.“ Ak si spomínate, označil som ju za „základný kameň pre budovanie silnejších schopností“. Teraz už viete, prečo. Je to metóda plnej koncentrácie na ticho myšlienok. Prvá časť našej meditácie je stále „pripojená“ k podmienenej mysli. Pracujeme však s podstatne silnejšou koncentráciou, akú dosahujeme v bežnom živote. Preto vyššie popísané poznania prenikajú veľmi hlboko do nášho vedomia a chcú sa dotknúť slobodného ducha. Tieto poznania nám odovzdal slobodný duch. Navzájom sa tým priťahuje naše podmienené vnímanie so slobodnou podstatou nášho duchovného „ja“. Je to ako vystretie ruky do temnoty. Mantra zasa uvoľňuje cestu ruke nášho slobodného ducha. Pointa je spojenie rúk a zhodenie závoja temnoty nevedomosti.

Ukončenie meditácie príde spontánne. Proste to pocítite. Môžete to pocítiť pozitívne, teda spokojnosťou a spomienkou napríklad na raňajky alebo negatívne, teda fyzickou nevôľou, bolesťou, či strnulosťou. POZOR! Negatívne aj pozitívne je len polarita. Mali by sme už vedieť, že zlé alebo dobré nejestvuje. Technicky ukončíme meditáciu hlbokým nádychom a hlasným pomalým vyslovením mantry. Môžeme si ju aj zanôtiť. (Tento postup dodržme aj v prípade, že sme boli pri meditácii vyrušení a musíme ju ukončiť náhle.)

Pošúchame si ruky o seba, zohrejeme, priložíme si ich na tvár a potrieme sa nimi ako pri umývaní. Následne sa predkloníme k zemi. Komu sa dá, dotkne sa čelom zeme. Poďakujeme sa:

„Ďakujem Ti bože za každý prejav v podmienenom svete, ktorý nám je umožnený. Prosím duchovné bytosti, pomôžte nám a podporte nás v tom, aby sa každý náš prejav stal osožný pre všetky cítiace bytosti. Ďakujem!“

(Ak niekomu vadí koncept „boha“, ďakujeme proste symbolu stvorenia, pôvodu vesmíru, prvotnej idei.)

Meditácia je ukončená. Túto metódu prosím vykonávajme dovtedy, až úvodné upokojovanie hladiny myšlienok bude takmer „bez špliechania“. Znamená to, že väčšinu problémov vedome riešime v podmienenom stave a naša myseľ tým pádom má kratšiu cestu k plnému sústredeniu. Nasledovné metódy rátajú aj s naoko komplikovanejšími technikami a vizualizáciami, kde nedostatočne upokojená myseľ dokáže byť takmer neprekonateľnou prekážkou. Z hĺbky svojho srdca Vám všetkým prajem, aby ste došli k svojmu poznaniu vlastného duchovného zámeru v tomto zrodení.