Očistné odpustenie

09.06.2011 12:13

Pokojne sa usadíme s dlaňami nadol položenými na stehnách. Upokojíme dýchanie, započúvame sa do vlastného srdiečka a zvukov okolo. Necháme upokojiť hladinu našich myšlienok. (podľa popisu v „Prvom poznaní“)

Otočíme dlane smerom hore, ruky necháme pokojne položené na stehnách. Spojíme palec s ukazovákom. Sústredíme sa na dych.

Pravou rukou sa spojeným ukazovákom a prostredníkom dotkneme „tretieho oka“, miesta približne v strede čela, možno trochu nižšie, sami pocítime správnosť dotyku.

Začnem dýchať skrze čakry ako je popísané na úvode v metóde „Rozvoj vedomia“. Rozdiel je v tom, že nestriedame ruky. Nosné dierky si striedavo upchávame len pomocou pravej ruky. Prejdeme len prvé štyri kombinácie čakier. Každá kombinácia je na päť nádychov a výdychov, teda celkovo sme v tejto pozícii bez prerušenia po dobu dvadsať nádychov a výdychov.

Po tejto sérii položíme ruku na stehno so spojeným ukazovákom a palcom. Po dvoch pokojných nádychoch a výdychoch sa vrátime do pozície s palcom a prostredníkom na treťom oku.

Budeme dýchať rovnakou metódou striedania nosných dierok s počtom päť nádychov a výdychov, len kombináciu čakier už obmeníme nasledovne:

1.     7., 6. a 5. čakra naraz, teda temeno, čelo a krk verzus 3., 2. a 1. čakra naraz, teda plexus solaris, lono až mechúr a kostrč

2.     1., 2. a 3. čakra naraz, teda kostrč. lono až mechúr a plexus solaris verzus 4. čakra, teda srdiečko

3.     4. čakra, teda srdiečko verzus 5., 6. a 7. čakra naraz, teda krk, čelo a temeno

4.     7., 6., 5., 1., 2., 3. čakra naraz verzus 4.čakra

Tiež je každá kombinácia na päť nádychov a výdychov a celkovo v tejto pozícii strávime bez prerušenia dobu dvadsať nádychov a výdychov.

Následne sa vrátime do základnej meditačnej polohy s rukami na stehnách. Skloníme hlavu a pokiaľ to ide, oprieme bradu o hruď.

Precítime úkon očisty opakovaním v mysli alebo len uvedomovaním si deja, že:

„Naberám energiu božieho svetla skrze matku zem a rozpúšťam v nej všetky strachy, ilúzie a pripútanosti, ktoré som stvoril vlastnou nevedomosťou.“ – to je fáza nádychu.

„Uvoľňujem rozpustené bezmenné energie späť matke zemi pre osoh všetkých.“ – to je fáza výdychu.

Opakovaní môže byť desať, ale tu je dôležitejšie precítiť, čo robíme, ako počítať dych. Preto počet nádychov a výdychov necháme na intuícii a buď sa nám darí počítať popri preciťovaní alebo proste skončíme, až budeme mať dosť. Posledným nádychom veľmi pomaly dvíhame hlavu. Nádych sa ukončí, keď je hlava vzpriamená. S výdychom zakláňame hlavu dozadu. Uvoľníme hlavu v záklone. Precítime nasledovný úkon:

„Prijímam božie svetlo poznania, ktoré ma presvecuje skrz všetky moje telá. Prosím duchovné bytosti, pomôžte mi uvoľniť mu cestu.“ – to je fáza nádychu.

„Prepúšťam všetky strachy, ilúzie a identity, ktoré sa na mňa nalepili z okolia. Prosím duchovné bytosti, pomôžte mi odňať ich zo mňa a zaveďte ich k svetlu vlastného poznania. Odpúšťam im všetko, čo mi spôsobili svojou nevedomosťou a prosím ich o odpustenie za všetkých, ktorí im ublížili z vlastnej nevedomosti.“ – to je fáza výdychu.

Nemusíme počítať, najdôležitejšie je uvedomovať si tento úkon, preciťovať, ako nás tiene opúšťajú smerom hore, k svetlu poznania.

Posledným nádychom opäť dvíhame hlavu do vzpriamenej polohy. Výdych je pokojný v základnej meditačnej polohe. Užívame si tento moment čistoty. Sme pripravení realizovať svoj zámer s pokojným vedomím.

Ukončujeme očistu rovnako ako každú meditáciu. Pošúchame si ruky o seba, zohrejeme, priložíme si ich na tvár a potrieme sa nimi ako pri umývaní. Následne sa predkloníme k zemi. Komu sa dá, dotkne sa čelom zeme. Poďakujeme sa:

„Ďakujem Ti bože za každý prejav v podmienenom svete, ktorý nám je umožnený. Prosím duchovné bytosti, pomôžte nám a podporte nás v tom, aby sa každý náš prejav stal osožný pre všetky cítiace bytosti. Ďakujem!“