Mnohoúrovňová tvorba

04.08.2011 09:40

 Vôľa je dôvodom akéhokoľvek prejavu. Bez vôle nie je počiatok, priebeh ani koniec. Pokiaľ sa vôľa neprejaví, nedá sa pozorovať, ale to neznamená, že nejestvuje. Nedôvera k tomu, že jestvuje vôľa, už stála ľudí príliš veľa energie a bolesti. Poznáme to. Stretnú sa dvaja ľudia, kde jeden túži po láske toho druhého. Má strach prejaviť svoje city, pretože neverí, že u milovaného je vôľa lásku opätovať. Preto čaká, pozoruje, či sa náhodou tá vôľa prejaví. Často krát sa rozchádzajú dvaja milujúci len preto, lebo neuverili v existenciu vôle toho druhého. Stretáva nás to stále. Chystáme sa na dôležité výberové konanie do zaujímavého zamestnania, no neveríme, že jestvuje vôľa u zamestnávateľa vybrať si práve nás. Natoľko nás to vyvádza z miery, že sa nedokážeme koncentrovať a pokazíme, čo sa dá. Potrebujeme si nutne požičať od blízkeho priateľa peniaze, ale neveríme, že u neho je vôľa nám poskytnúť takúto pomoc a preto sa radšej ani nespýtame, aby sme si nepokazili v podstate pekný vzťah. Ostávame však bez pomoci a naša nedôvera nás po čase aj tak izoluje. Všimli ste si ten fenomén aj vy? Súhlasíte s definíciou, že pokiaľ sa vôľa neprejaví, nedokáže sa pozorovať? Pokiaľ sedíte pri stolíku, na ktorom leží táto knižka, nik nedokáže určiť, či ju máte vôľu čítať, pokiaľ po nej nesiahnete. Tak to proste je. Vôľa jestvuje stále. Nemá svoj počiatok ani koniec. Vôľa ako taká je všadeprítomná. Je to čistý potenciál. Kto dokáže pomenovať, na čo a akú mám napríklad vôľu ja? Pokiaľ moju vôľu neprejavím, je nepoznaná a každý môže tvrdiť, že ju dokonca nemám alebo že jej mám až priveľa. Vôľa je v každom rovnako a čerpá energiu z viery. Viera vo vôľu je totiž práve tá hybná sila, ktorá dokáže vôľu prebudiť. Tiež určite poznáte tú mágiu, keď k Vám pristúpi blízka osoba pred ťažkou životnou skúškou a povie:

„Verím, že to dokážeš! Ty máš na to dosť silnú vôľu!“

V ô Ľ A! Toť fenomén počiatku... toť pravé meno boha!

Vôľa sa rozhodla prejaviť a tak vznikol vesmír. Od dokonalej jednoduchosti sa vôľa triešti do komplikovanejších štruktúr, ktoré budujú podmienky pre konkrétnejšie a detailnejšie prejavy. Sama vôľa si predurčuje náročnosť skúšok, ktoré má prekonávať. Vôľa stvorila svet podľa vlastnej predstavy a chce si ho aj užívať. Akýkoľvek pohyb aj na subatomárnej úrovni je prejavom vôle. V procese tvorby sa budovalo prostredie na rôznych štyroch úrovniach, ktoré sme si popísali už v inej kapitole. Vrátim sa však k tomuto rozdeleniu príkladom, ktorý alegoricky vykresľuje postup vôle pri akomkoľvek rozhodnutí.

Požičajme si príklad z bežného života.

Skrsne mi v hlave myšlienka postaviť si dom. Mám dostatok zdrojov na pokrytie nákladov a jasnú predstavu o mojom domáckom pohodlí. Som teda investor. Tento zámer mám vo svojich predstavách ucelený. Myslím, že všetci vieme, čo znamená mať zámer. Máme to v hlave veľmi jasne vykonštruované. Dokážeme si predstaviť svoj pobyt v takom dome. Musí tam byť výhľad na hory.... musí tam byť veľkoplošný televízor... musí tam byť otvorená terasa, zimná záhrada, bazén trávnik, záhradka... Na akúkoľvek otázku vieme okamžite odpovedať, pretože v hlave máme ucelený obraz o kompletnom projekte. Nie sú rozpracované detaily. Nevieme okamžite vytasiť presné rozmery ani lokalitu. Toto je duchovná úroveň zámeru, ktorá nepozná čas ani priestor. Definuje len zámer v celej svojej komplexnosti. Presne, ako sa píše v kapitole „Jeden prejav v rôznych úrovniach“. Je dôležité mať jasno, čo od domu očakávam. Potom navštívim projektanta. Ten na mňa vyvalí všetky tie otázky, ktoré potrebuje k veľmi presnému zadaniu podmienok k tomu, aby nám ten dom mohol vizualizovať. Chceme kúriť drevom? Bude treba elektrický cirkulár? Je teda treba prípojka na 380V. Chceme bazén? Bude nutný dostatočný zdroj vody. Chceme využívať internet? Je nutný prístup na pevnú alebo mobilnú telekomunikačnú sieť... Z nášho zámeru sa zrazu stáva konkrétny plán. Ten plán jasne definuje prostredie, inžinierske siete a nároky na terén. Toto je mentálna úroveň zámeru. Jasný projekt, ktorý pomenováva vlastnosti okolia, terénu a potrebných pripojení na siete. S týmto dokumentom ideme ku generálnemu dodávateľovi, ktorý podľa uvedených definícií nájde vyhovujúcu lokalitu, odkúpi pozemok, dohodne pripojenie na inžinierske a telekomunikačné siete. Nájde spolupracujúce stavebné a montážne spoločnosti... stavbárov, vodárov, elektrikárov... Organizuje ich vzájomnú prácu a zodpovedá za koordináciu. Toto je emočná úroveň, ktorá dokáže nájsť prostredie a spoluprácu k realizácii. Nakoniec nám ten dom už všetci spomenutí postavia. Elektrikári, vodári, stavbári, kúrenári a pod.... toto je fyzická úroveň zámeru. Priamy výkonný činiteľ.

V duchovnom aj vo fyzickom živote by však malo platiť, že za všetko je nakoniec zodpovedný investor, no nie?

Je pôsobivé a vzrušujúce, že práve ľudská bytosť (možno nie len ona) má schopnosť pochopiť podstatu bytia skrze vôľu.

Vráťme sa k našej alegórii a teraz si ju štrukturálne pripomeňme, ale použime už príklad života človeka. Nezabúdajme, že rôzne úrovne vnímania nie sú odlišné bytosti. Je to stále jedna a tá istá bytosť, ktorá preniká vnímaním a pôsobením skrze štyri postupné úrovne.

Duchovná úroveň – vôľa pred zrodením zadá konkrétne podmienky života, jeho motív aj cieľ. Zadá požadované kvality ega, aby sa mohol cieľ naplniť.

Mentálna úroveň – naplánuje čas zrodenia, aby sa vybralo ego s vlastnosťami  podľa požadovaných parametrov. Definuje vlastnosti miesta, kde sa dá realizovať požadovaný cieľ. Jasne špecifikuje parametre fyzických dispozícií a podmienok prostredia, v ktorom sa dá rozvinúť ego do požadovaných kvalít, aby mohlo naplniť cieľ. Po túto úroveň plánujeme a tvoríme bez ega.

Emočná úroveň – vyberie rodičov, ktorých kombinácia vytvorí očakávanú fyzickú bytosť a vyberie miesto, ktoré môže stimulovať potrebné vlastnosti ega. Narába s prostredím a kombinuje okolnosti, ktoré pripravujú živnú pôdu na zrealizovanie cieľa. Od tejto úrovne je prejav vôle viazaný na ego.

Fyzická úroveň – je hmotný prejav, činnosť s priamym vplyvom. Oplodnenie, zrodenie, telesné pôsobenie.

 

Tento model je univerzálny a ľahko ho aplikujeme na akýkoľvek prejav vôle.

1.     Boh – teda vôľa má zámer (duchovná úroveň)

2.     Vytvorí sa vizualizácia a definujú sa požiadavky – teda vznikne vesmír a jeho zákony (mentálna úroveň)

3.     Vytvárajú sa prostredia, ktoré sú schopné vzájomným pôsobením pripraviť podmienky pre cieľ – teda život, tvoria sa hviezdne sústavy (emočná úroveň, prejav vôle je viazaný na identity-„egá“ alebo „bytosti“)

4.     Vo vhodnom hostiteľskom prostredí sa rodí život (fyzická úroveň)

Dokonalým zavŕšením je prienik prvotnej vôle skrz celým svojim zámerom. Znamená to nasťahovať sa do svojho vysnívaného domu. Užívať si ho a tešiť sa z vlastného stvorenia. Je doba kolaudácie a vôľa vstupuje do svojho stvorenia.

Oslavujme bytosti, pretože boh- vôľa v nás hľadá domov. Dajme mu silu našou vierou a on nám dá motív aj cieľ.