Mám hodnotu

18.10.2013 20:13

Akceptovali sme tri zákony vzostupu ega. Ich uvedomením začínam dôverovať tomu, že naše zrodenie má zmysel a cítime svoju hodnotu. Napriek tomu však narážame na prekážky, ktoré sa akoby snažia o to, aby nám nabúrali našu dôveru v našu hodnotu. Nedajme sa však oklamať. Tri zákony platia vždy a nie sú vôbec závislé na našich pocitoch alebo postojoch. To len my vlastným postojom môžeme prežívať vzostup – rozvoj skrze utrpenie alebo skrze objavné dobrodružstvo. Aby sme sa mohli pustiť na dobrodružnú cestu za vzostupom svojho vedomia, je potrebné prijať tri zákony ako neotrasiteľné presvedčenie. To, že máme hodnotu je dané od zrodenia a my musíme zistiť, ako tú hodnotu môžeme definovať konkrétnejšie. Naša hodnota súvisí s našim zámerom, ktorý predchádzal fyzickému zrodeniu. Nenarodili sme sa náhodou a boli sme vyžiadaní na tento svet. Naše ego ako súbor kvalít nesie so sebou všetky potenciály, ktoré môžu dokázať naplniť náš zámer zrodenia. Samotný zámer však je rozhodnutím najvyššej úrovne vnímania, ktorá nie je závislá na egu. Preto máme často problém „prepojiť“ sa so svojim zámerom zrodenia. Máme pocit, že sa nevieme uplatniť práve preto, pretože zámer nie je vštepený do informácií, ktorými disponuje ego. Je nad nimi. Ego musí prejsť určitú vývojovú etapu, aby sa dokázalo stotožniť s duchovným zámerom zrodenia. Nie je to pre neho žiaden špás. Jeho definícia závisí od informácií v DNA a tam sú uchované absolútne všetky vnemy aj prejavy celej línie zrodení, ktoré viedli k práve prežívanému. Je to gigantické množstvo informácií, ktoré vplývajú na prejavy chudáka ega. Aby sme dokázali ego používať efektívne, musíme si starostlivo vyberať, čo budeme používať a čo nie. Preto sa náš proces hľadania vlastných kvalít skladá z dvoch etáp, ktoré sa opakujú vždy pri každom čiastkovom objave.

·         Zbavovanie sa deformovaných postojov voči sebe samému

·         Rozvíjanie kvalít vlastnej osobnosti pre osoh svoj aj svojho okolia

Nebojme sa svoj život zasvätiť tomuto procesu. Ak sa nám to podarí, naša osobnosť zažiari v plnom rozkvete a uplatnenie našich kvalít bude pre nás tak samozrejmé ako dýchanie. Potom skutočne celistvo prežijeme, čo znamená naša vlastná hodnota a jej užívanie v skratke nazývame šťastie.

Hľadanie, objavovanie kvalít, učenie sa uplatňovať ich so všetkými nezdarmi, bludiskami a rébusmi je cesta naplňovania múdrosťou, ktorú krátko nazývame „život“.