KONŠTELÁCIE ZÁMERU Pozrime sa na svoju životnú situáciu z nadhľadu a preskladajme si ju presne tak ako to potrebujeme pre uskutočnenie svojho zámeru. Dva dni Konštelácií v Trnave.

07.03.2015 09:30