Dychový kúpeľ

07.01.2011 19:21

Poznáte to. Čítame o úžasnom prospechu duchovného rozvoja, o osohu a sile pokojnej mysle. Zrazu vidíme, ako smiešne sme doteraz žili a so smelým odhodlaním sa rozhodneme, že svoj život zmeníme. Všímame si na sebe svoje negatívne emócie a sme odhodlaní s nimi skoncovať. Ráno sa zadívame do zrkadla, usmejeme sa a veríme, že dnes sa nestaneme obeťou hnevu, žiarlivosti, ani závisti. Aká to je však ťaživá bezradnosť, keď sa večer opäť dívame do zrkadla a premietame si naše zlyhania. Vidíme, ako prchko a agresívne sme reagovali na toho hlupáka, čo nám na ceste nedal prednosť, ako sa nám ježili vlasy, keď nám naša partnerka/ náš partner básnil o úžasnom tele televízneho herca, či nebodaj očami visela/ visel na obsluhe v bare. Vidíme naše zaťaté päste a cítime škrípajúce zuby, keď šéf s úctou ďakoval za bezchybný výkon kolegovi, ktorý nebol veru na tú prácu úplne sám. Dívame sa do zrkadla a v mysli nám víria dôvody, kvôli ktorým sme tak reagovali. Na emóciách je najzradnejšie to, že VŽDY majú veľmi logický pôvod. VŽDY sa dajú rozumne zdôvodniť. V tejto fáze by sme mali chápať, že emócie nejestvujú. Sú to len prejavy prúdenia čistej vesmírnej energie, ktorý deformuje naša vlastná disharmónia. Naše telo je uzlíkom energií, ktoré sú nabíjané počiatočným svetlom. Ako sa energia prijíma, musí sa aj vydávať. Platí to vždy a všade. Kumulovanie energie spôsobuje výbuch. Naopak netvorivé vypúšťanie energie je oslabovanie. Znovu sa vrátime k cvičeniu pozornosti. Každý okamih prijímame úžasné množstvo energií a tiež ich chrlíme ďalej. Je to neustála výmena, ktorú sa musíme naučiť zvládnuť. Emócie sú pre nácvik vnímania energií najvďačnejšou pomôckou. Nezabúdajme, sme v prvej fáze poznávania. Dozvieme sa o tom, ako tok energií funguje a naučíme sa ho aktívne ovplyvňovať, ale pre začiatok si ho poďme všimnúť a pohrať sa s ním ako keď si sochár najprv bezmyšlienkovite omackáva hlinu v rukách, až príde na to, čo z nej vytvorí.

Toto cvičenie je úžasné v tom, že pomocou neho sa emócie, ktorých sme sa pred tým obávali, stanú pre nás zaujímavou učebnou pomôckou. Prosím teda, pozor! Dajme sa do toho.

Najprv si to precvičujme na nečisto v súkromí bez emócií. Je to jednoduché. Pohodlne si sadnime alebo sa uvoľnene postavme. Zapnime svoju predstavivosť a predstavme si, ako čisté biele svetlo pri nádychu vniká do nás temenom hlavy a zhromažďuje sa v hrudníku okolo srdiečka. Srdiečku sa ľahšie pracuje, keď ten svieži prameň obklopí prostredie okolo neho. Všimneme si, ako sa nádych skladá z nasávania a potom miernej pomlčky, kedy opar prijatého bieleho svetla vyplní celý hrudník. Povedzme si v duchu:

„Prijímam čisté biele svetlo temenom hlavy,“

Následne prichádza výdych, počas ktorého svetlo pokračuje smerom dolu a my cítime, ako prechádza cez žalúdok, lono a jemne nám šteklí kostrč. Udržíme svoju pozornosť a sledujeme prúd až k nohám a cítime, ako nám cez chodidlá odvanie rovno do zeme. Cítime sa ako ohnivko spojenia neba so zemou a my ním naozaj sme. Z oblohy k nám prichádza svetlo, ktoré vdychujeme temenom hlavy a prepúšťame ho skrze nás do zeme, ktorá nám ho vracia v živote okolo nás. Pokračujme v duchu:

„ktoré ma čistí a posúva nadbytočnú energiu k matke zemi pre osoh ostatných.“

Zem je mohutný akumulátor vesmírnej energie, z ktorého pochádza všetko živé na nej vrátane nás. Z energie zeme, kumulovanej vo vesmíre rastie život, ktorý sa stal vhodným nástrojom prejavu slobodnej mysle. Preto pokojne seďme alebo zostaňme stáť, privrime oči a dýchajme. Vnímajme s nádychom a výdychom, ako sme stále znovu zaplavovaní svetlom, ktorým napájame zem, jej jadro. Ona skrze nás dýcha. Tak, ako dýcha skrze rastliny a ostatných živočíchov. My sme s ňou nerozlučne spätí a ona s nami.

Pokiaľ sa nám takéto cvičenie zapáči a uvoľní nás, je to výborné, pretože tá ozajstná zručnosť nás čaká vonku, medzi ľuďmi. Tam, kde pocítime hnev, žiarlivosť, závisť a všetky tie neplechy, čo nám robia vrásky na čele. Práve v tom okamihu, keď vás niekto naštve, práve vtedy, keď cítite, ako sa vám zviera žalúdok a ten kŕč vám až bráni dýchať, práve vtedy je čas na naše cvičenie. Práve tie miesta, kde cítite tlak, kde vás zviera úzkosť sú miesta, ktoré sú upchaté alebo príliš úzke na to, aby mohla nimi energia pretekať. Vtedy je čas prepláchnuť a vyčistiť svoje vnútro, aby sme mohli byť osožní ako sebe, tak aj všetkým ostatným.

Zhlboka sa nadýchnime a v mysli si pripomeňme:

„Prijímam čisté biele svetlo temenom hlavy,“

Na okamih si uvedomujeme, ako nám zaplní hruď a následne ho výdychom posúvame dolu, pričom si v mysli pripomenieme:

„ktoré ma čistí a posúva nadbytočnú energiu k matke zemi pre osoh ostatných.“

Pamätajme! Energia nie je zlá!!! Ona proste je. My sa musíme naučiť ju využívať. Čo nechceme, musíme odovzdať ďalej. Tak prijímajme a odovzdávajme! Vždy, keď pocítime akúkoľvek emóciu, skúsme sa na chvíľu pozastaviť, zmĺknuť a oddať sa dychovému kúpeľu.

Pokiaľ je tá emócia príjemná, udržujme jej prúdenie a užívajme si kúpeľ. Venujme jej aspoň jeden vedomý nádych a výdych a potom sa s rozkošou nechajme prúdom kolísať.

Pokiaľ je emócia nepríjemná alebo nebezpečná, venujem dychovej očiste tak dlhý čas, kým z nás čisté biele svetlo neodplaví aj jej posledné zvyšky. Nebojme sa to robiť priamo v tom momente, ako nás emócia prepadne, či je to pri konfrontácii s kolegom, partnerom alebo cudzím človekom na ulici. Zmĺknime na ten okamih aspoň jedného jediného nádychu a výdychu. Precíťme prúd svetla a pokiaľ to tak pocítime, poprosme doslova svetlo, aby nás očistilo a odplavilo ten zhluk pre nás nepotrebnej energie. Verte mi, že si budeme odrazu podstatne kvalitnejšie užívať dojatie, šťastie, radosť a neporovnateľne rozvážnejšie budeme zvládať konflikty. Na koniec uvidíme samých seba v úžasnej perspektíve a precítime potenciál slobodnej mysle tak, že nás to inšpiruje k obohacujúcej tvorivosti. Umenie spozorovať prúd energie, jeho schopnosť fatálne ovplyvňovať kvalitu nášho života a hlavne vyskúšať si, ako sa dá ovládať, spôsobí nezadržateľný rast sebavedomia. Nejde o pýchu, ide o pochopenie, ako sami dokážeme riadiť vlastný život. Nuž a povedzte mi, kto by nechcel žiť presne taký život, aký si sám vyberie? Neveríte? Skúste to...