Bytosti mimo nás

26.07.2011 10:45

             Všetko, čo vidíme, nech sa zadívame ktorýmkoľvek smerom, je minulosť. Všetko to bolo a tým pádom je to len ozvena. Všetko, čo sa stane v budúcnosti, je naše vlastné rozhodnutie. Len my sami vytvárame každý detail vesmíru. Ten kút, do ktorého nedovidíme, jednoducho neexistuje. Ešte sme ho nestvorili.

Všetky konštrukcie a predpoklady, ktoré sa opierajú o vplyv „zvonka“ sú iluzórne. Na prvý pohľad sa udalosti tak môžu javiť, ale sú to všetko len dôsledky nášho vlastného konania. Jediné, čo nás môže zachrániť pred temnou budúcnosťou je naše prijatie zodpovednosti za každý okamih nášho pozemského života.

Naša tvorba budúcnosti je formovaním dejov, čo sa stanú. Veľa z nás používa symboliku, ktorá v počiatku nie je škodlivá. Komunikujeme s anjelmi, mimozemšťanmi alebo inými bytosťami. Nie je na tom nič deštruktívne a pomáha to analytickej mysli prijať nové vedomosti. Trochu zdržuje však mohutná rozpletená sieť konštrukčných výtvorov, v ktorej občas strácame prehľad.. Pokiaľ však konáme s láskou a súcitom, po čase sa ľahko zorientujeme.

Je dôležité si jasne uvedomiť, že všetko, čo stvoríme aj skutočne jestvuje. Komunikovaním s anjelmi existujú anjeli. Nie len symbolicky. Sú ozajstní. Takí ozajstní ako aj démoni, ktorých sme stvorili. Každou myšlienkou tvoríme. Všetko, čomu dáme meno a všetko, s čím komunikujeme zároveň tvoríme a dávame tomu samostatný život. Dnes je to silnejšie, ako kedykoľvek pred tým... alebo dnes si to podstatne lepšie uvedomujeme. Sme pripravení na tvorbu?

Dávajme si pozor na naše myšlienky. Dávajme si pozor na naše predpoklady. Kontrolujme svoje túžby! Sme mocnejší, ako si vieme predstaviť.

Učme sa komunikovať so svojou vlastnou duchovnou podstatou. Pokiaľ sme si zvykli na anjelov, či mimozemské bytosti, snažme sa pochopiť a prijať poznanie, že sme súčasťou týchto bytostí, ako sú oni súčasťou nás. Nedajú sa od nás oddeliť, pretože bez nás nejestvujú. My im dávame život. Sú stvorení preto, aby sme ich mohli použiť ako rebrík, či povraz, pomocou ktorého sa vyšplháme k samotnej duchovnej podstate nášho bytia. Sú vyššou časťou celku.

Sme to my!