Boh jestvuje

15.03.2011 16:48

             Kto dnes ešte môže tvrdiť niečo tak prekonané, ako že boh jestvuje? Pýta sa jedna skupina. Kto dnes ešte môže pochybovať o tom, že boh jestvuje? Pýta sa druhá skupina. Nehovorím o vierou zaslepených ani slobodou omámených skupinách. Počúvam protichodné názory od pomerne vzdelaných rozhľadených ľudí. Je zvláštne, ako sa vedia tieto názorové skupiny vzájomne prekárať. Od kedy sa do fyziky zaviedol pojem „pravdepodobnosť“, boží hovorcovia sa škeria úsmevom. Vedecká obec sa odmieta vzdať vlastnej svojbytnej slobody, kde ich neohrozuje závislosť na nejakom stvoriteľovi. Boží služobníci sa nechcú vzdať dokonalej bytosti, ktorá tresce zloduchov, odpúšťa pokorným chybujúcim a hlavne všetkých miluje.

Mám pocit, že obe skupiny patria do múzea.

Poznám totiž ľudí, ktorí pri svojom bádaní veľmi pozorne dbali o to, aby sa nepustili do sporov s kolegami o veciach, v ktorých nemá jasno ani jedna strana. Preto sa vzájomne dohodli, že skúsia hľadať najprv tie časti, ktoré ich spájajú alebo aspoň nerozdeľujú. Veľmi namáhavo ich hľadali a bol to dlhý zoznam. Boli už unavení z toľkého zapisovania spoločných črtov svojich teórií a koniec bol stále v nedohľadne. Rozhodli sa preto, že to vezmú za opačný koniec a spíšu nebezpečné témy, ktoré ich rozdeľujú. Na svoje šokujúce prekvapenie po dlhšej debate sa nevedeli zmieriť stále s tým, že ten zoznam je neuveriteľne krátky! Pozerali na neho neveriacky, obracali ho zo všetkých strán, zvažovali, núkali ďalšie možnosti, ale nijako sa im ho nedarilo obohatiť. Zoznam obsahoval iba jeden jediný bod sporu.

 

„Boh ako vyjadrenie nezávislej osoby stvoriteľa.“

 

Táto analýza priniesla poznanie, že rozporom v pohľade na vesmír nie je nič iné, iba aspekt, teda uhol pohľadu. Odstránili teda túto tému z diskusií a pustili sa do spoločného bádania. Slovo boh začali používať všeobecne pre nazývanie nepoznaného. Neriešili kto alebo čo to je.

Boh pre obe strany reálne jestvoval. Nebolo potrebné vymýšľať alibi pre nevysvetlené veci a schovávať sa za pojem „náhoda“. Jednoducho v danom momente, keď nová vedomosť priniesla aj novú záhadu, usmiali sa na seba a povedali si:

„To je boží prejav.“

Ani jednu stranu to neiritovalo, pretože „bezbožníci“ to vnímali ako zatiaľ nepoznaný fenomén, ktorý čaká na vysvetlenie a tí pobožní s bázňou mysleli na svojho stvoriteľa.

Svorne všetci nemajúc dôvod na hádky postupovali krok za krokom v odhaľovaní záhad vesmíru a svojimi poznatkami tvorili úžasný svet pre osoh všetkého živého a...

... utrel som si slzy dojatia nad vysnívaným obrazom sveta, po ktorom tak veľmi túžim.

Boh jestvuje a keď odstránime zo svojich myslí všetko, čo by nás mohlo rozdeľovať, budeme ho môcť aj vidieť.