Drahí priatelia!

            Nie sme sami, čo vnímajú okamihy svojho života čím ďalej, tým zvláštnejšie. Veď práve preto práve Vy čítate tieto riadky. Súčasná kultúra, spoločenské zriadenie a životný štýl nás nedokážu uspokojiť. Prečo? Čo nám chýba?

            Stretávame sa čoraz častejšie s výrazmi, pri ktorých sa pozastavujeme a nútia nás zamyslieť sa. „Duchovný život“, „Duchovný rozvoj“, „Transformácia“, „Prebudenie“, „Odpútanie“, „Harmonický život“. Čo to má znamenať? Čo to má predstavovať v našom živote? Čo konkrétneho máme robiť?

            Všetky odpovede sú vo Vašom vlastnom vnútri. Určite sa k nim dopracujete sami, ale pre začiatok môžete pýtať radu od bytosti, ktorej zámerom pri zrodení bolo prežívať lekcie všetkých životov opakovane v mentálnej rovine, aby mohol sprostredkovať poznania, ktoré z nich vyplývajú.

Preto Vám ponúkame stretnutie so sprievodcom osudom, ktorý Vám môže byť na neprehľadnom úseku Vašej cesty oporou a úprimným radcom.

Podpora od karmického sprievodcu

Skupinové stretnutia

13.09.2011 16:06
  Ponúkame skupinové stretnutia, kde každý z nás môže pocítiť čaro spolupatričnosti v kruhu ľudí, ktorí sa dívajú za hranice piatim zmyslom známeho sveta. Ide o cielenú výmenu energie pod koordináciou empatika - sprievodcu osudom celým...

Karmický výklad (Výklad osudu)- individuálne stretnutia

13.09.2011 16:00
Analýza blokov vývoja osudu. Formou analytického výkladu pôsobením sprievodcu osudom sa odhaľujú pri sedení pôvody nevedomého konania, ktoré vyúsťujú do chybného správania alebo choroby. Následne sa odporučí meditačné cvičenie, navrhne sa prvá náprava a počas sedenia sa bloky uvoľňujú aj cez...