Fyzická cesta

Jediný pevný bod vo vesmíre

07.12.2015 15:02
Vesmír je v neustálom pohybe a všetko v ňom je pominuteľné. Častokrát sa stretávame s týmto výrazom, prikyvujeme naň s uznaním a tvárime sa, že je to vskutku tá najbežnejšia vedomosť, akú máme. Môžeme sa upokojiť. Naozaj je to tá najzákladnejšia vlastnosť vesmíru....

Vzťahy, vedomé putá a závislosti

07.12.2015 15:01
Vôľa je prejavom Tvorivého vedomia tak isto, ako strach je prejavom Ega. Keď sa púšťame do bádania v prostredí, ktoré vôbec nepoznáme, je dobré mať pár orientačných bodov. Od nich sa môže odvíjať ďalšie nové spoznávanie. Tieto orientačné body môžeme kľudne nazvať dogmy. Pri rozpoznávaní ega to...

Úloha Ega

17.06.2014 19:36
Vôľa, vyššie vedomie, božská podstata, je vedomie, ktoré tvorí náš život. Jej charakteristika sa v podmienenom svete vyjadruje viac v abstraktných obrazoch. Je to prirodzené, pretože vo svete obmedzenom na vnímanie skrze zmysly sa neobmedzené kreatívne vedomie nedá opísať. Jediné, čo...

Všetko, čo sa deje, sa deje pre môj osoh

18.10.2013 20:16
Snažíme sa vždy vyjadrovať, čo cítime a nepotrebujeme pri tom nikoho napádať. Naše pocity sú však často prepojené s okolím. Je jasné, že okolie na ne bude reagovať. Nikdy nekoná svojvoľne. My však budeme k tomuto javu pristupovať vedome. Sme si jasne vedomí, že každá reakcia nášho...

Okolo mňa sú len priatelia a učitelia

18.10.2013 20:15
Objavovanie kvalít ega má svoju metódu a je veľmi jednoduchá. Jej náročnosť nespočíva v komplikovanosti, ale v pomere dôvery v ňu. Skladá sa z dvoch etáp, ktoré sme spomenuli už vyššie: ·         Zbavovanie sa deformovaných postojov...

Mám hodnotu

18.10.2013 20:13
Akceptovali sme tri zákony vzostupu ega. Ich uvedomením začínam dôverovať tomu, že naše zrodenie má zmysel a cítime svoju hodnotu. Napriek tomu však narážame na prekážky, ktoré sa akoby snažia o to, aby nám nabúrali našu dôveru v našu hodnotu. Nedajme sa však oklamať. Tri zákony...

Tri zákony vzostupu ega

01.09.2013 17:51
1.     Mám hodnotu Toto je otázka životného postoja. Každý, kto sa narodí má hodnotu pre svoje okolie ako aj sám pre seba. Každá ľudská bytosť sa rodí ako časť celku. Je veľmi potrebná a narodí sa s jasným cieľom doplniť celok, ktorému chýbala. Každý máme svoje...

Harmónia vôle a ega

02.04.2013 13:42
  Dva aspekty vnímania na rovnaký dej tvorenia. Dajú sa krásne rozlíšiť, ak nezabudneme na dôležité poznanie, ktoré plynie z vedomia jednoty idey, ktorá sa rozpúšťa v hmotnom vyjadrení. Ľudská bytosť, ako už vieme, vníma na štyroch úrovniach. Prvé dve (duchovná a mentálna)...

Rešpektujme vývoj

01.02.2013 13:30
  Sme účastní vývoja a sami sa na ňom aktívne podieľame. Je dobré všimnúť si a chápať ako prebieha. Nejde o nič komplikované a vedomosti sú nám detailne pripomínané vlastne dennodenným prežívaním. Momentálne sme v epoche duchovného prebudenia a v žiadnom...

Transformácia, koniec vlády ega

06.11.2012 11:31
  Ako je veľmi dôležité zaujať správnu perspektívu. Doba nám je osožná ako vlastne každá doba je osožná pre konkrétny zámer. Z histórie môžeme pozorovať rôzne tipy transformácií a s nimi súvisiace pohyby na všetkých úrovniach. Historici zaznamenávali len tie fyzické prejavy, no bdelého...
1 | 2 | 3 >>