Pomôcky pre proces očisty

Proces očisty uvádzam ako samostatnú kapitolu, ale je to len zdanlivé. Uvedená metóda meditácie sa dá robiť samostatne, keď máme pocit, že ju potrebujeme. Vychádza z úvodného predýchania čakier, ktoré popisujem aj v 3.fáze procesu poznávania. Následná metóda „Spojenie“ je formou vedomého splynutia s vyššou podstatou bytia. Taktiež je tam návrh metódy pre návrat do podmieneného vnímania. To, čo sa odohráva medzi spojením a návratom je vo vlastnej réžii. Pokiaľ sme boli pozorní a pochopili sme podstatu meditácie, tak to bude v réžii duchovného vedomia. O tomto stave je daromné akékoľvek písanie, pretože v podmienenom spôsobe vyjadrovania na to nemáme prostriedky. Je to naša chvíľa. Je to nekonečný moment všetkého v jednom a jedného vo všetkom. Ave sloboda!

Praktické cvičenia pre proces očisty

Očistné odpustenie

09.06.2011 12:13
Pokojne sa usadíme s dlaňami nadol položenými na stehnách. Upokojíme dýchanie, započúvame sa do vlastného srdiečka a zvukov okolo. Necháme upokojiť hladinu našich myšlienok. (podľa popisu v „Prvom poznaní“) Otočíme dlane smerom hore, ruky necháme pokojne položené na stehnách. Spojíme...

Spojenie

09.06.2011 12:10
Táto metóda je vlastne návrhom na „formálnu schému“, ktorou sa vieme dostať do stavu pokoja, očistenia od emotívnej nerovnováhy a zadať si stereotyp pre vystúpenie do vyššej sféry vnímania. V tomto stave sme oslobodení od analytickej mysle. Naša analytická – podmienená myseľ už teraz len...

Záverečných pár riadkov o metódach meditácií

09.06.2011 12:05
Moji drahí priatelia. Cítim úprimnú a hlbokú vďaku k prvotnému vedomiu – k bohu – ktorého sme súčasťou. Táto vďaka je obojstranná a jej energia tvorí všetky vesmíry. Cítim úprimnú a hlbokú vďaku k duchovným bytostiam – ktorých sme súčasťou. Táto vďaka je obojstranná...