1. fáza - začíname praktizovať

Tieto cvičenia mám rád hlavne preto, lebo nádherne symbolizujú, ako je duchovné vnímanie prepojené s fyzickým prežívaním. Duchovne sa rozvíjať neznamená vznášať sa v oblakoch a strácať pôdu pod nohami, či racionálny postoj k životu. NAOPAK! Duchovný rozvoj je o zvyšovaní pozornosti. Všímať si bežné veci tak isto, akoby sme ich znovu spoznávali. Nezabúdajme! Ide o TRÉNING mysle. Duchovný rozvoj nie je o nadobúdaní nových vedomostí, ale skôr o znovu osvojovaní si dávnych zručností v novej situácii. Naša podstata je vedomosť. Nevedomosť je získaný dočasný stav a je len na našom vlastnom rozhodnutí, ako dlho v tomto stave zotrváme. Preto si poďme pomaly trpezlivo precvičovať svoju schopnosť vnímať, aby sme mohli umožniť vlastnej múdrosti preniknúť cez pavučinu klamov a ilúzií.

Praktické cvičenia k 1. fáze procesu poznávania

Rozhovor s nohami

07.01.2011 19:25
Najlepšie je, ak sa toto cvičenie týka našich pravidelných návykov alebo výkonu aktivít, ako napríklad športu alebo pracovných povinností. Pokiaľ na ceste do práce absolvujeme výstup schodmi, je to skvelé. Pustime sa do nich, ale tento krát venujme pozornosť svojim svalom. Dbajme o to, aby...

Dychový kúpeľ

07.01.2011 19:21
Poznáte to. Čítame o úžasnom prospechu duchovného rozvoja, o osohu a sile pokojnej mysle. Zrazu vidíme, ako smiešne sme doteraz žili a so smelým odhodlaním sa rozhodneme, že svoj život zmeníme. Všímame si na sebe svoje negatívne emócie a sme odhodlaní s nimi skoncovať....

Upokojovanie mysle

07.01.2011 19:10
Táto posledná metóda pre prvú fázu praxe meditácií je zároveň základným kameňom pre stavbu ďalšieho pokroku v duchovnom vnímaní. Možno práve preto bude taká jednoduchá. Predchádzajúce metódy nás postupne uvádzali do praxe sústredenia a vedomého konania. Začali sme sa opäť učiť byť pozorní...

Záver 1.fázy ako úvod k ostatným

07.01.2011 19:05
Meditačných metód je milión krát milión a ešte plus nekonečno. Každá nová metóda vychádza z predchádzajúcej, len sa od nej jemne odchyľuje. Každá ľudská bytosť je rovnako originálna, ako je súčasťou jedného vedomia. Všetci by sme si skrz náš jeden jediný pôvod mali porozumieť...