Duchovná cesta

Analýza ako úvod k meditáciám

Táto publikácia sa venuje postupnému modelovaniu predstavy rôzneho vnímania okolitého sveta, v ktorom žijeme. Rôznymi myšlienkovými experimentami sa dostaneme k pointe, ktorú môžeme odmietnuť alebo prijať. Ambícia tejto práce nie je presvedčiť, ale rozbehnúť aktivitu mysle a motivovať k ďalšiemu...

Meditácia – začíname praktizovať

Máme všetky kvality, ktoré potrebujeme na to, aby sme plnohodnotne rozvinuli náš zámer v súčasnom živote. Hmotná existencia je však vystavená tlaku prostredia, ktoré je v neustálom pohybe a víre energií. Spoznať svoje kvality a odhaliť rezervy je najlepším spôsobom, ako byť plnohodnotne osožný sebe...

Meditácia - smelo pokračujeme

 Pokiaľ sme sa naučili pobudnúť chvíľu sami so sebou, tíško si vymieňať informácie v rámci vlastnej telesnej schránky, je to úžasný pokrok. Stačí už len to, že si vieme vedome uvoľniť telo a užiť si oddych, ktorý precítime každou bunkou - alebo aspoň tými bunkami, ktoré si vyberieme. Pokojne...

Meditácia - začíname tvoriť

Dospeli sme k viacerím poznaniam aj v našom praktickom živote. Máme pocit, že sa nám dejú úžasné náhody, ktoré zapadajú do našich zámerov a plánov. Vieme, že to ani z ďaleka nie sú náhody. Je to naša vlastná pozorná myseľ, ktorá si všíma citlivejšie a vie vidieť v širších súvislostiach. Zbavuje sa...

Proces očisty

POZOR, POZOR, POZOR!!! Vážení priatelia! Máme pocit, že sa kolíšeme na emočnej hojdačke? Rozmýšľame, či dnes použijeme antidepresíva, alkohol alebo si trochu potlčieme hlavou o múr? Hahaha! Tak nám treba! Dali sme sa na boj, i keď v tomto boji vyhráva každý, niečo predsa len musíme vydržať....

Proces očisty - zastávka nie je cieľ

Pokiaľ sme prekonali váhanie a meditácia je našou každodennou súčasťou, pochopili sme, že jej prvotný vplyv sa neprejavuje eufóriou počas zásedu. Jej plody prichádzajú práve v bežnom živote. Sme citlivejší na prostredie. Vidíme svoje vlastné konanie s väčším nadhľadom. Začíname chápať, ako všetko...

Proces očisty - karma a ego

V terminológi spojenej s duchovným rastom sa stretávame s pojmami ako Ego a Karma. Každý príde k svojmu poznaniu, čo sa za týmito pojmami schováva, no je celkom príjemné mať pre začiatok tip na zamyslenie. Príjemné poznávanie vlastnej múdrosti prajem :-) Meditácia - karma a ego.pdf (68,1 kB)

Proces očisty - overovanie pravdy

Stabilným motívom presakujúcim všetkými myšlienkami, ktoré ponúkajú duchovné posolstvá je tvrdenie, že všetko je v nás. My sme tí, čo dokážu rozlíšiť pravdu. My sme tí, čo dokážu zmeniť nie len seba, ale aj svet. My sme tí, čo majú v rukách všetku moc nad tým, čo sa deje v nás i okolo nás. Je...

Proces očisty - deformácia duchovného posolstva

Meditácia nám sprostredkovala dôveru vo vlastnú schopnosť ovplyvňovať náš život. Otvorila nám dvere do svetov, v ktoré sme sa zdráhali uveriť. Na jednej strane máme pocit, že je nám dostupné aj to najtajnejšie tajomstvo stvorenia a na druhej strane trpíme pocitom chaosu a neistoty... informácií je...