Galéria myšlienok

V.G.Š.

Ľudská márnivosť je čím menšia, tým nástojčivejšia.

V.G.Š.

Dôsledok je menej dôležitý ako úmysel.  Úmysel je najdôležitejší, pretože iba ten je skutočný. Dôsledok konania je len otázkou vplyvu na formu, avšak úmysel konania je tvorba, vznik a počiatok!!!! 

V.G.Š.

Najschopnejší remeselný majster speje k dokonalosti vtedy, pokiaľ je pripravený naučiť sa nový spôsob práce kdekoľvek a od kohokoľvek takisto, ako vodca prijíma rady z ľudu a mudrc sa učí od detí. Celý život sa učíme. To je jeho zmysel. Učiť sa – a to, čo vieme, učiť ostatných. Prijať svoju rolu učiteľa rovnako, ako rolu...

V.G.Š.

Domov tvoria ľudia a ich túžba po vzájomnej prítomnosti. Priestor, v ktorom sa nachádzajú, je druhoradý. Aké je len krásne prechádzať životom z jedného miesta na druhé ako komnatami vlastného domova.

V.G.Š.

Pokiaľ cesty priateľov idú súbežne vedľa seba, nesmú dopustiť, aby medzi nimi rástla burina. Mohlo by sa stať, že vyrastie do takej výšky, že sa prestanú vidieť.

V.G.Š.

Vrcholný stupeň vedomia je vedomie. Vesmír je jeho prejavom.

V.G.Š.

Nedôvera je matkou strachu, ktorý je otcom zábrany. Zábrana je matkou nedorozumenia a to je živnou pôdou pre konflikty.

V.G.Š.

Postihnutie nejestvuje. Je to len forma, ktorá sa podobou líši od väčšiny známych foriem. Ten, kto takúto formu ovláda má akurát trochu viac problémov žiť s odlišnými, ktorých v okolí môže byť viac ako podobných. Keby všetci na celom svete mali len jednu nohu, chlapík s dvomi by sa cítil prinajmenšom čudne, že?

V.G.Š.

Každý večer všetko strácam, aby som to mohol ráno znovu získavať.

V.G.Š.

Ak máš pri sebe bytosť, čo v tebe vidí krásu, máš pokojnú chvíľu na odstraňovanie svojich chýb.
1 | 2 >>